Zorunlu Hizmet Ek Puanı Kimlere Verilir


Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder. Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.
Hizmet puanı, öğretmenlerin başarılarını ölçmek için kullanılan bir belirteçtir. Hizmet puanı, öğretmenlerin seviyeleri ve performanslarını değerlendirmek için kullanılan değişen bir skaladır. Hizmet puanı genellikle; - Öğretmenlerin akademik başarıları (örneğin derslerin en iyi not ile geçilmesi, ders eserlerinin güçlü olduğunu kanıtlayan sonuçlar vb.) - Öğretmenin okulun etkinliklerinde başarılı olması - Öğretmenin okula ve öğrencilere doğrudan hizmet etmiş olması - Öğretmenin kurallara ve disipline uygun bir şekilde davranması gibi özellikler dikkate alınarak verilmektedir.

3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, (7 yıl zorunlu)
Hayır, puan zorunlu bir hizmet değildir. Mevcut sistem, kullanıcıların belirli özellikler kazanmak için puan toplamaya çalışmasına olanak tanır. Puan, alışverişleriyle elde edilen indirimler veya kampanyalara katılmak için kullanılabileceği gibi diğer faydalar için de kullanılabilir.

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Hayır, zorunlu hizmeti tamamlamadan tayin istenemez. Türk Ceza Kanununda zorunlu hizmete ilişkin yer alan düzenlemeye göre, her kamu görevlisinin zorunlu hizmeti bitirmeden tayin istemesi mümkün olmamaktadır.

eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketlerinden sadece biri (15 puan) hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.
TEPAV-Twinning Programı tüm katılımcılara bir puan değeri vermiyor; ancak programa katılanlar için her şirketin diğer şirketlerin liderliğini geliştirme sürecinde elde ettiği bilgi ve deneyiminin özelliklerine göre, üye şirketin işletme yetkinliklerini artırarak kazanımlar elde etmesini amaçlayan faydalı bir programdır.

MEB İl Dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayacak 23 ile atama yapılabilinecek. Bakanlık bu sene kılavuzda değişikliğe giderek bu yıl ve bundan sonraki yıl için iller arası yer değiştirmede belirlediği illere il dışı tayin isteyecek öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıl çalışma kriterini kaldırdı.
Hayır, olarak ülkemizde öğretmenlerin 3 yıl süreyle hizmet vermesi zorunlu olan yasal bir şart halen devam etmektedir.

Ayrıca bu belgelere sahip olan öğretmen ve yöneticilere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine göre ek puan verilmektedir.
Başarı belgesi ek puan olarak değerlendirilmez. Ancak üniversitelerin her bölümünün kendi başarı seviyeleri vardır ve bazı durumlarda başarı belgeleri giriş sınavı skoruna ek puan almanıza olanak sağlayabilir. Örneğin, özel bir yarışmanın kazanılması, okulunuzdaki görevlerinizin başarılı olarak tamamlanması ya da liseyi başarıyla bitirmeniz gibi durumlarda, başarı belgelerinin üniversite giriş sınavına ek puan olarak kabul edilebilmesi mümkündür.

İstanbul'daki okulda 2/6 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 4 yıl. Erzurum'daki okulda 3/2 yazıyorsa: Zorunlu hizmet değil. Erzurum'daki okulda 3/4 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 5 yıl.
Öğretmenlikte 2/6, öğrencilerin yüzde otuzluk bir kısmını öğretmenin eğitim etkinlikleri süresince öğretmek anlamına gelmektedir. Örneğin, bir öğretmenin bir ders saati içerisinde sadece 2/6'sını öğretmeye odaklanması gerektiği anlamına gelir. Buna karşılık, bir okulun tüm öğretmenleri pedagojik materyalleri gezinirken, öğretme ve öğrenme etkinlikleri oluştururken ve öğrencileri desteklerken 4/6'yı kullanır.

Zorunlu hizmeti bitmeden zorunlu hizmet olan başka bir okula geçen öğretmen burada zorunlu hizmetini tamamlayıp kalmaya devam ederse 2 yıla 1 kademe almaya devam eder.
Kademe verilme koşulları her kurumda farklılık gösterebilir. Bazı kurumlar çalışanların zorunlu hizmet sürelerinin dolduğunda kademelerini artıracaklarını belirtebilirler, ancak bu konuda genel bir kural yoktur. Her işveren, zorunlu hizmet süresinin dolmasından sonra çalışanların karşılayacağı ödülleri belirlemektedir. Bu durumda, her işverenin özel koşullarına bakılmalıdır.