Meb Alan Değişikliği Kontenjanları


Sponsorlu Bağlantılar

Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların alan değişikliği işlemleri yapılabilir.
Alan değişikliği, farklı alanlara yönelik durumlar için mevcut alanların değiştirilmesidir. Alan değişikliği, genellikle mevcut alanlarda yeni özellikler eklemek, mevcut özellikleri düzenlemek veya alanın kendisini tamamen değiştirmek gibi farklı amaçlar için yapılabilir. Hangi branşlarda alan değişikliği yapılacağına dair bir karar vermeden önce, hangi amaca hizmet edeceklerine ve bu alanlarla hangi sonuçları nasıl elde edeceklerine bağlı olarak belirlenmelidir. Örneğin, eğitime yönelik alan değişiklikleri öğrencilerin başarısını artırmak için yapılabilir. Ayrıca, altyapı alanlarında alan değişiklikleri yapılabilir. Özellikle de çevresel etkilerin azaltılması için önemli alanlarda alan değişiklikleri olabilir. Finans alanında da alan değişiklikleri yapılabilir. Genellikle, finansal kaynakların değişimi amacıyla özel uzmanlık alanlarında tüm organizasyonların finansal durumunu iyileştirmek için alan değişiklikleri gerçekleştirilir.

Millî Eğitim Bakanlığı diplomaya dayalı öğretmen branş/alan değişikliğini 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bakanlığımızın 2023 yılında da branş/alan değişikliğine dair çalışmalar yaparak bir atama takvimi belirlemesi gerekmektedir.
2023 yılına kadar Meb alan değişikliğinin tamamlanması planlanmaktadır. Planlama, alan tasarımlarının ve gerekli çalışmaların uygun bir süre içinde tamamlanmasına bağlı olarak değişebilir.

Bakanlik tarafindan her yil alan degisikligi duyurusu yapilmakta, bu duyurularda alan degisikligi hakki verilirse yeniden alan degisikligi yapabilirsiniz.
Meb Alan Değişikliği her yıl yapılmaktadır. Her yıl, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "Meb Alan Değişiklikleri" belgesi her ilin Meb Yönetmeliklerinde öngörülen alan değişikliklerini içermektedir.

Alan değişikliği kararı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl alınmamaktadır. Alan değişikliği onayı, gelen talepler yönünde verilmektedir. MEB, son 11 yılda alan değişikliği yapılmasına 8 defa izin vermiştir.
Bir öğretmen en fazla iki defa alan değişikliği yapabilir. Bir alanın değişmesi için öğretmenin yöneticisine veya eğitim birimine başvurması gerekir.

Sadece bir defa alan değiştirebilirsin. Kaldırıldı.
Evet, öğretmen alan değiştirebilir. Ancak, öğretmenin alanı değiştirmesine izin veren okul yönetiminin iznine bağlıdır. Bu nedenle öğretmen, okul yönetimini onaylamaya ve onaylama sürecini tamamlamaya bağlı kalmalıdır.

Peki, alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Alan değişikliği başvuruları 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Öğretmen alan değişikliği başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak.
Branş değişikliği istediğiniz okuldan başvurarak yapılabilmektedir. Sizden ilk olarak iltisak belgeniz istenebilir ve bu belge aldıktan sonra önce sizin mevcut branşınızın okulda var olup olmadığını kontrol etmeleri gerekecektir. Eğer var ise formu doldurmanız ve branş değişikliğini istemeniz gerekmektedir. Bu belgeyi okul yetkilisine teslim ettikten sonra mevcut branşınızdan ayrılıp yeni branşınıza başlayabileceksiniz.

Kadrolu ve adaylık süreci tamamlanmış, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden ve görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitiren öğretmenlerin başvurabileceği alan değişikliği başvuruları şubat ayında alınacak.
Kişiler, şirketler ve kurumlar Alan Değişikliği talepleri ile başvurabilir. Ayrıca kooperatifler, özel topluluklar, ekonomik faaliyetler ve diğer sivil topluluklar da alan değişikliği taleplerinde bulunabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan MEB Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne uygun olarak alan değişikliği yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı uygun gördüğü takdirde öğretmenler alanına uygun olan farklı bir branşa geçiş yapabilir.
Atanmış öğretmenler mevcut uzmanlık alanlarındaki lisanslı öğretmenlik pozisyonlarında kalmaya devam etmekle yükümlüdür. Eğer istenirse, atanmış bir öğretmen nakil ‘talebi ile başka alana geçebilir. Ancak, nakil talepleri genellikle eğitim durumuna ve çevrenin ihtiyaçlarına dayanarak değerlendirilir. Bu nedenle, başka bir branşa geçiş mutlaka kabul edilmeyebilir.