Meb Alan Değişikliği Şartları


Sponsorlu Bağlantılar

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların alan değişikliği işlemleri yapılabilir. Fakat bunun dışında örneğin sınıf öğretmenlerin branş öğretmenliği veya okul öncesi öğretmenliği alanına alan değişikliği yapılamaz.
Bir ana bilgisayar sisteminde, genellikle sistem yöneticisi veya IT destek personeli alan değişikliği yapabilir. Ancak, otomasyon araçları kullanılarak, bu tür görevleri diğer kullanıcıların da üstlenebileceği durumlar olabilir.

Yani alan değişikliği yapsa bile eski alan ve yeni alanın toplamda 3 yıl süre olması il içi veya il dışı tayin için yeterli olacaktır. Burada önemli olan, alan değişikliği yapan eğitimcinin okulunda 3 yılı bir şekilde doldurmuş olmasıdır. 3 yılı doldurmayan öğretmenler herhangi bir şekilde alan değişikliği yapamazlar.
Hayır, 3 yıllık şart aranmaz. Anayasanın 134. maddesinde “Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren dört yıl içinde anayasanın herhangi bir maddesinin değiştirilmesi” söz konusu olduğu belirtilmektedir. Bu süre uzatılmamış veya çok düşürülmemiştir. Ancak, meclis içi disiplinin güçlendirilmesiyle ilgili değişikliklerde meclisin herhangi bir süreyi belirlemesi mümkündür.

MEB ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin MEBBİS üzerinden başvuru yapması gerekiyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği alan değişikliği başvuru tarihlerinde mebbis.meb.gov.tr adresinden 'Elektronik Ön Başvuru Formu' doldurulması gerekiyor.
Bir öğretmenin alan değişikliği yapması, okulun ve yönetimin iznine bağlıdır. Bir öğretmen alan değişikliği yapmak istiyorsa, okul yönetimine başvurmalı ve neden bu değişikliğin yapılması gerektiğini açıklamalıdır. Daha sonra, okul yönetimi tarafından değerlendirmeleri ve alan değişikliğinin uygun olup olmadığına karar verilir. Eğer alan değişikliği uygun bulunursa, öğretmenin mevcut sınıfından görev yaptığı tarihi, alanının değiştiğine dair belge ile belirlenir. Bu belgeler bir tür kayıt tutma sistemi çerçevesinde kaydedilir ve öğretmenin gelecekteki görevleri için de referans olarak kullanılır.

Bakanlik tarafindan her yil alan degisikligi duyurusu yapilmakta, bu duyurularda alan degisikligi hakki verilirse yeniden alan degisikligi yapabilirsiniz.
Meb alan değişiklikleri her yıl 12,6 km lik bir uzaklık kazandırma amacıyla yapılır.

Sadece bir defa alan değiştirebilirsin.
Bir öğretmenin alan değişikliği yapabilme hakkı, öğretmenler için uygulanan yerel veya kurumsal politikalara bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genellikle bir öğretmenin birden fazla alan değişikliği yapma hakkı vardır. Bunlar genellikle, dersleri, çalışma saatlerini veya üniversiteye gidip gitmeyi içerir. Her durumda, okul yönetimi veya öğretim üyesi ile birlikte alan değişikliğinin adil olmasını ve öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olacak şekilde yapılmasını sağlamak önemlidir.

MEB alan değişikliği iş ve işlemleri için geçen yıl 30 Aralık 2021 tarihinde 2022 Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlamış, ardından 7-11 Şubat 2022'de başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci gerçekleştirilmiş, 21-25 Şubat'ta tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince ...
Alan değişikliği genellikle, yeni mevzuatın çıkması veya bazı hizmetlerin sağlanması nedeniyle gereken durumlarda yapılır. Bu tür durumlarda, alan değişikliği her zaman tek tek incelenir ve uygun görülmediği takdirde, yapılmaz. Ancak, bir kuruma ait belirli bir alanda yapılacak değişikliklerin çok uzun süre için geçerli olması halinde, bu tip değişiklikler çoğu zaman kısa bir süre içerisinde yapılabilir.

MEB İl Dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayacak 23 ile atama yapılabilinecek. Bakanlık bu sene kılavuzda değişikliğe giderek bu yıl ve bundan sonraki yıl için iller arası yer değiştirmede belirlediği illere il dışı tayin isteyecek öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıl çalışma kriterini kaldırdı.
Hayır, 3 yıl şartı henüz kalkmadı. Çok sayıda ülkede öğretmenlere sağlanan 3 yıllık eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bazı ülkelerde eğitim koşullarının iyileştirilmesi veya yeni eğitim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla o ülkenin eğitim politikasına dahil olmuş olan 3 yıllık eğitim programları da devam etmektedir.

ADAY MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ? 657 sayılı Kanunu'nun 54'üncü maddesinde “ Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" ifadeleri yer almaktadır.
Memurlar, teknik nedenlerle her yıl bir kez yaklaşık 3 ay süreyle tayin talebi gönderebilir. Ancak, bu süre aile içi bir durumda daha uzun zaman alabilir. Ayrıca, memurluk kadrolarının beklentilerine ve tayin isteyen kişinin geçmiş performansına bağlı olarak, istek kabul edilmeyebilir.