Yüzde Yüz Artırımlı Hizmet Puanı


Sponsorlu Bağlantılar

3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, (7 yıl zorunlu)
Puan zorunlu hizmet, bir işletmede üyelere veya müşterilere puan kazandırma mekanizması olarak açıklanan bir hizmettir. Puan zorunlu hizmetler, müşterilerin belirli alışverişlerinde veya satın almalarından dolayı kazanılan ödülleri veya indirimleri toplayarak puan kazanmalarını sağlar. Puanlar, daha sonra öncelikli satın alma hakkı veya diğer ödüller ile değiştirilen kullanılabilir ödemeler olarak kullanılabilir. Bazı puan zorunlu hizmet Sağlayıcıları tarafından, çoklu perakende satıcılar arasında geçerli olmak üzere çoklu puan zorunlu hizmetler de sunulmaktadır.

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder. Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.
Hizmet puanı en önemli olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinden kaynaklanan katkılar için verilir. Öğretmenler, başarılı öğrenci performansı, web sitesi güncellemeleri, fikirleri ve öğretim teknolojileri kullanarak okulun tüm kapsamında çalışmalara büyük katkıda bulunabilirler. Diğer durumlar hizmet puanı için öğretmenin katkısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin, öğretmenlerin kaynak ve altyapı konularındaki çalışmaları, medya geliştirmeleri, teknoloji pekiştirmeleri, gönüllü projelerle ilgili geniş bir yelpazede faaliyetleri ve ekstra faaliyetleri nedeniyle hizmet puanı alabilir.

Zorunlu hizmet puanlarının silinmemesi için kendi okulunda ek puan hizmet süresi doluncaya kadar(zorunlu hizmet bittikten sonra 3 yıl) kadar çalışmalıdır.
Hayır, hizmet puanı sıfırlanmaz. Hizmet puanı, her kullanıcının başka bir kullanıcıya verdiği ve alınan derecelendirmeleri ifade eden bir göstergedir ve sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Yani, bir kullanıcı çok fazla olumsuz değerlendirme almazsa, puanı sıfırlanmaz. Ancak, çok sayıda olumsuz değerlendirme alan bir kullanıcının hizmet puanı düşürülebilir.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 19 Haziran 2020 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 25 artırımlı hizmet puanı uygulaması kaldırıldı. Zorunlu hizmetini tamamlayıp da zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulda görev yapmaya devam eden tüm öğretmenler artırımlı hizmet puanı alabilecekler.
Artırımlı hizmet puanı, müşterilerin bir hizmeti değerlendirmelerinde kullandıkları veya satın aldıkları ürün ile ilgili daha fazla puan veya bonus puan almalarını sağlayan bir mekanizmadır. Bir örnek verecek olursak; bir perakendecinin müşteri hizmetlerinin performansını değerlendirmek için verdikleri puanın, müşteriye satın aldığı ürün ile ilgili bir indirim anahtarı alma imkanı sunması artırımlı hizmet puanı olarak tanımlanabilir. Artırımlı hizmet puanları, müşterileri tekrar etmek, pazarlama kampanyalarını güçlendirmek ve pazar payını arttırmak için kullanılan etkili bir araçtır.

İstanbul'daki okulda 2/6 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 4 yıl. Erzurum'daki okulda 3/2 yazıyorsa: Zorunlu hizmet değil. Erzurum'daki okulda 3/4 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 5 yıl.
Öğretmenlikte 2/6, öğretmenin haftalık iş yükünün iki günü ile altı günü arasındaki oranını ifade eder. Burada, öğretmenin her hafta iki gün için okula gitmesi veya mesleki faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, geri kalan dört gün öğretmenin kendisi tarafından ayarlanabilir ve insiyatif alarak faaliyetler gerçekleştirmek için kullanılabilir.

HİZMET BİRLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERöğretmen veya yönetici olarak çalıştığına dair hizmet cetvelinin aslı ( faks ve fotokopi olmayacak ) [Özel öğretim kurumlarında ödenen prim gün sayısının 2/3'ü terfide, tamamı emeklilik süresinde ve öğretmenlik puanında (30 güne yaklaşık 1 puan) değerlendirilir.]
Öğretmen Hizmet Birleştirme sınavında puanlanma sistemi, başarılı bir şekilde tamamlanan hizmetlerin niteliği ve miktarına göre değişebilmektedir. Genellikle hizmet birleştirme sınavından başarıyla geçen öğretmenler, standart olarak 30-50 arasında bir puan almaktadır. Öğretmenler, puanları cinsiyet, yaş, mesleki geçmiş ve diğer kriterlere göre değerlendirilecek şekilde arttırabilir.

Devlet okullarında geçen ücretli öğretmenliklerin hizmet cetveline gerek yoktur. [Ücretli öğretmenlikte ödenen prim gün sayısı kadar emeklilik süresinde ve öğretmenlik puanında değerlendirilir(30 güne yaklaşık 1 puan)]. Ücretli öğretmenlik, terfide ( derece-kademe) değerlenmez.
Cevap: Evet, ücretli öğretmenlik hizmetlerinin kaliteli olmasının sınav sonuçlarına etkisi gözlenmektedir. Kalite standartlarına uymayan öğretmenlik hizmetleri ise sınav sonuçları üzerinde daha az etkiye sahiptir.