Meb Süt İzni Görüş Yazısı


Sponsorlu Bağlantılar

II.6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Memur süt izni, memuriyetini devam ettirmek için sadece çalışan anneler tarafından kullanılabilir. Memurlara süt izni kapsamında belirlenen haklar verilir. Ancak, her memur süt izni alma şartlarını karşılamak zorundadır. Memura süt izni hakkı tanındığı zaman, çalışan annelerin bebekleri ile birlikte bazı avantajlardan yararlanmasına izin verilir. Bu avantajlar arasında; çalışma zamanının azaltılması, iş saatlerinin günün kimi saatlerine denk getirilmesi, anne / çocuk arasındaki irtibattan oluşan özel bir anlaşma, ücretsiz emzirme aralıkları gibi seçenekler vardır. Bu haklar, kapsamına giren kamu çalışanlarının, çalışmaya ve çocuklarına bakmaya devam edebilmesini sağlar. Çalışan anneler, memuriyet süresince süt iznine başvurabilirler. Başvurulan süt izni, tespit edilen memuriyet sona ermelerinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli kalır. Süt iznine başvuru başlangıcında, çalışan anne işverenlerinden veya idarelerden gerekli belgeleri talep etmek zorundadır. Belgeler arasında; doğum yapmış olma, bebeğin çalışana bağlı olarak bakımı, bebeğin bakımıyla ilgili giderleri karşılayan güvenceler ve diğer gerekli belgeler sayılabilir. Süt izni alındıktan sonra, çalışan anne sadece çocuğunu emzirebilirken çalışmaya ara vermek için çalışma saatlerinin azaltılmasına izin verilir. Ayrıca, çalışan anne işiyle ilgili öncelikleri iş saatlerinden önce çocuğun bakımına ayırabilir. Başvurulan süt izni, memuriyet sona erdiğinde ya da memuriyet sürecine yeni bir memur atandığında sona erer.

Kamuda Süt İzniKamuda çalışan anneler için iznin ilk 6 ayını günlük 3 saat olarak kullanma hakkı vardır. 6 aylık süreden sonra günlük 1,5 saat kullanabilirsiniz. İlk 6 ay 3 saat, sonraki 6 aylık süre içerisinde çalışma günleri kapsamında izin sürelerinizi kullanabilirsiniz.
Süt izni kullanılan personel, yasalara göre kıdemli personel için en fazla 8 saat çalışabilir. Süt izni kullanan personelen normal çalışma saatlerinin en az yarısı kadar süt izni alabilirler. Örneğin, eğer normal çalışma saatleri 8 saat ise, süt izni kullanan personel 4 saat çalışabilecektir.

Öğretmenler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı görev yaptıkları için çocuğun doğumunu izleyen ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci altı ayı için günde 1,5 saat süt izni kullanabilirler. Bu hususta süt izninin kullanılacağı saat seçimi tamamen anne öğretmenin isteğine bağlıdır.
Öğretmenler süt iznini, öğrenme-öğretme süreçlerinde sınıf çalışmalarını kısa aralıklarla kesip öğrencilerin sakin ve dikkatli olmalarına yardımcı olmak için kullanırlar. Süt izni, öğrencilerin derse odaklanmalarını sağlamak ve verilen bilgileri iyi anlamalarına yardımcı olmak için bir fırsattır. Öğretmenler süt izni verirken, öğrencilerin aralarında konuşmalarına izin verilecek bir sessiz hava yaratmalarına özen göstermelidir. Öğrencilerin ders çalışmalarını sürdürmeleri ve dikkatlerini toplamaları da süt izni kullanımının amacına ulaşmasına yardımcı olur.

Süt izni kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. Çalışan anne süt iznini hangi saatlerde kullanmak istediğini de dilekçede belirtir. İşveren de anneye bu iznin uygun olduğuna dair bir yazı vermelidir. Dilekçe kabul edildikten sonra süt izni kesinleşir.
Süt izni hak etmek için çalışanın kurumda en az 8 ay çalışmış olması gerekmektedir. Yaklaşık 53 saatlik çalışma süresi bulunduğunda, çalışan her iki hafta için 15 günlük bir süt iznine hak kazanabilir. Süt iznine hak kazanılmasıyla birlikte, bu süt tatilleri özel durumlar hariç her yıl yenilenebilir. Bu süt tatillerini almak için çalışan, çalışma süresini ve çalışma izinlerini anlaşmada belirtilen şekilde kullanmalıdır. Süt iznini alabilmek için, çalışanın çalışma süresinde bulunduğu kuruma veya üst makamına bir müracaat yapması gereklidir. Müracaatta, çalışanın istenen süt iznine konu olan 15 günlük tatil süresini ne zaman alacağını ve ne yapacağını açık bir şekilde belirtmesi gereklidir.

Maddesi ile kadın memurlara süt izni verilmesine ilişkin hükümler doğrultusunda …………… tarihinden itibaren ilk altı ay günde üç saat …. , ….. saatleri arasında, ikinci altı ay günde bir buçuk saat ….. , ….. saatleri arasında süt iznimi kullanmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.
T.C. ADI SOYADI Adres : ______________________ İstanbul İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne, Ulusal kanun kapsamında talep ediyorum; 1. Bebek sahibi olduğumu bildirir, 2. Çocuğumun yeterli ve sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla süt iznine başvurmak için, 3. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ücretli izin hakkımın kullanılmasını talep etmek istiyorum. Açıkladıklarımın doğruluğunu beyan ve tasdik ederim. Saygılarımla, [İmza] [Ad Soyad]

Emzirme İzni Toplu Olarak Kullanılır mı? Bu iznin amacı, kadın işçinin bebeği ile gereken asgari birlikteliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle süt izninin toplu olarak kullanılması mümkün olmaz.
Süt İzni, iki süt çocuğu sahiplerinin günlük ya da haftalık süt ihtiyaçlarına uygun olarak birlikte birleştirilmesidir. Öncelikle, süt sahiplerinden her birinin sahip olduğu miktarı belirlemeleri ve daha sonra bunların toplamını hesaplayıp bölmeleri gerekir. Bu şekilde, her çocuk sahibinin ödemeden süt almak için yeterli miktarda süt satın alabileceği hesaplanabilir. Süt ürünleri satın alma kararı alındıktan sonra, alışveriş yapılmalı ve satın alınan ürünler paylaştırılmalıdır.

Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapamaz. Emzirme izni ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir.
Hayır, süt izninde maaş kesintisi olmaz. Süt izni, sağlık kurulu raporu ve işverenin onayı alındıktan sonra çalışanların aylık ücretlerinden hiç bir kesinti yapılmaz. Süt izninden sonra çalışanın aylık ücreti azalacak olursa, bu durumun nedeni anne babanın toplam aylık ücretinin süt iznine bağlı olarak azalmasıdır.

Doğum yapan kadın çalışanların çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar günlük 1,5 saat süt izni kullanma hakları var. Süt iznini kullanmayan kadın işçi, parasını talep edebilir. İşveren, süt izninin kullanılmaması halinde bu sürelere karşılık gelen ücreti yüzde 50 zamlı ödemek zorunda.
Süt izni ücretini emekli olan kişi öder. Emekliye ait bireysel emeklilik hesabındaki para ile, sosyal güvenlik tarafından ödenen tazminatlar ile veya başka bir gelir kaynağından ödenebilir.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.
Öğretmenlerin süt izni, çalıştıkları okul ve sözleşmeye göre değişebilir. Birçok durumda, öğretmenler bir süt izni almak için izin talebinde bulunmalıdırlar. Talepler çoğu zaman süt izni almanın konusunda uygulanan kural ve düzenlemeler doğrultusunda değerlendirilir. Öğretmenlerin süt izni almaları çoğu zaman ebeveynlerin ve okul yönetimi ile anlaşma sağlanmasını gerektirir. Okul kurallarına bağlı olarak, süt izni alan öğretmenler ebeveynlerin onayıyla veya okul yetkililerinin iznine dayanarak öğrencilerine süt dağıtabilirler.

Kamuda Süt İzniKamuda çalışan anneler için iznin ilk 6 ayını günlük 3 saat olarak kullanma hakkı vardır. 6 aylık süreden sonra günlük 1,5 saat kullanabilirsiniz. İlk 6 ay 3 saat, sonraki 6 aylık süre içerisinde çalışma günleri kapsamında izin sürelerinizi kullanabilirsiniz.
Bu soruya tam bir cevap vermek için süt izni kullanan personelin çalıştığı şirketin uyguladığı çalışma saatlerini bilmek gerekir. Genel olarak, çoğu şirket, süt izni kullanan çalışanlara özgürlük tanır ve herhangi bir çalışma saati belirlemez. Süt izni sayesinde çalışanlar seyahatteyken veya bebek bakarken de çalışma saatlerinde veya çalışma ortamındaki esnekliğe erişebilir. Bazı şirketler, süt izni kullanan çalışanlara haftalık, aylık ya da yıllık çalışma saati limitleri belirleyebilir. Bu durumda, süt izni kullanan personaLe ne kadar çalışacağı belirleyen çalışma saatlerindeki koşullarda değişebilir.

Süt izni kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. Çalışan anne süt iznini hangi saatlerde kullanmak istediğini de dilekçede belirtir. İşveren de anneye bu iznin uygun olduğuna dair bir yazı vermelidir. Dilekçe kabul edildikten sonra süt izni kesinleşir.
Süt izni için çalışanın, çalıştığı kurum tarafından 657 sayılı Kamu Çalışanları Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında aylık net asgari ücretin 4 katının üzerinde bir ücret alması gerekir. Ayrıca çalışanın, kuruma çalışmaya başladığı tarihten itibaren en az 12 ay süreli kontinü olarak çalışmış olması durumunda alabileceği süt izni hakkıdır. Bu süre arasında resmi tatil ve sağlık mazeretine dayalı günler dahil değildir. Süt izni hak edebilmek için çalışanın; en az 12 ay çalışmasının ardından, kurumundan süt izni talebinde bulunması ve kurumdan alacağı imzalı süt izni belgesini SGK’ya vermesi gerekmektedir.