Gece Vardiyasında İstirahat Raporu


Sponsorlu Bağlantılar

Hastanelerin acil servislerinden haftanın 7 günü rapor alınabilir. Fakat doktorlar genel itibariyle hastanın poliklinik muayenesine gidemeyecek ya da acil gelişen durumlar karşısında rapor verme eğiliminde olduğu görülür.
Hayır, akşam rapor alınmaz. Raporlar, genellikle gün içinde Almanya ve Avrupa'da yayınlanan düzenli raporlar ve piyasa aktivitesi ile ilgili olmak üzere gündüz saatlerinde alınır.

İş kazası istisna olarak, 1 ya da 2 günlük rapor alan sigortalı çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir rapor parası ödemesi yapılmamaktadır. İş kazası nedeniyle rapor alan çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her gün ödeme yapmaktadır.
Cevap: Hayır, günlük rapor parası kesilmez. Rapor parası, işverenler tarafından çalışanlara işin altında anlaşma olarak ödenen ücret anlamına gelir. Bu ücret, çalışanın çalışma süresi ve işin zorluğuna göre değişir. Günlük rapor parası olarak bilinen bu ücret, taraflar tarafından önceden kararlaştırılan ve sözleşmeye eklenen bir maddedir ve çalışanlar tarafından kesilmez.

Tebliğ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
İstirahat raporu, herhangi bir kişinin mesleki sağlık durumu hakkında ebeveynleri, meslektaşları veya işvereni bilgilendirmek için doktor tarafından yazılır. Genellikle, hastanın muayene öncesi ve sonrasında tıbbi durumunu gözlemlemek ve sonuçlarını değerlendirmek için kullanılır. İstirahat raporu genelde doktor tarafından o an olan tıbbi durum hakkındaki rapor olduğu için en geç muayene bitiminde verilir.

NOT: (Düzenlenen istirahat raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00'dan 23.59'a kadar olan süreyi kapsar. Kişiye mesai sonrası (Örneğin: saat 20.00'da dahi rapor verilmiş ise raporun birinci günü raporun tanzim edildiği gün saat 23.59'da sona erer.)
İstirahat rapor ile ilgili uygulanacak saat kadarı, yasal düzenlemelere göre değişebilir. Örneğin, Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, çalışanların 11 saatlik bir çalışma sürecinden sonra en az 11 saatlik bir dinlenme süresi kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, İstirahat Raporu ile ilgili olarak, saat kaçta kadar uygulanması gerektiği yasalara veya iş yerleri arasında yapılan bir anlaşmaya bağlı olacaktır.

Ancak aile hekimleri de ayda en fazla 10 gün rapor verme hakkına sahiptir. Eğer aile hekimleri rapor bitiminden sonra tekrar muayene etmek ister ise istirahat durumuna göre 10 gün daha rapor verebilir. Ayrıca aynı hekim çalışana yıl içinde en fazla 40 gün olmak üzere rapor verebilir.
Konuya göre rapor alınma sıklığı farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda bir ayda bir defa, bazı durumlarda ise daha sık rapor alınabilir.

eğer raporu resmi tatil gününde aldıysanız (yani 24 lük vardiyanız cmtesi-pazar ise) 16 saat eksiğiniz çıkar. ya fazla mesaiden düşülür 16 saat yoksa tekrar 16 saat mesai yapmanız gerekir. eğer siz tam mesai yapıyorsanız fazla mesainiz yoksa ve raporunuzu hafta içi aldıysanız 8 saat eksiğiniz çıkar.
Günlük raporlar genellikle bir günlük çalışma saatleri olan 8 saati kapsar. Ancak, özel durumlarda raporun süresini artırmak ya da azaltmak mümkündür.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR? Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.
Parasın günlük raporu üzerinden kaç günde yatacağı, bankanın işlem süresi ve kullanılan ödeme yöntemine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, bir ödeme yöntemi seçildiğinde, paranın 24 saat içerisinde yatması beklenir. Bazı durumlarda, günlük rapor üzerinden para transferinin 48 saat içerisinde tamamlanması mümkün olabilir.

Nitekim bu konuda SGK'nın 2016/21 sayılı Genelgesinde “Hastalık vaka türünde sıra numarası “1” olup, 2 veya daha az gün süreli raporlar için ödenek ödenmeyecek ve çalışılmadığına dair bildirim aranmayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Günlük raporların onaylanması işletmeye ve konunun türüne bağlıdır. Bazı işletmelerde günlük raporların onaylanmaya gerek duyulurken, bazılarında ise bu gerekli değildir. Günlük raporların her birinin onaylanmaması durumunda, işletme etkinliklerinin çoğu zaman izlenmesi ve yönetilmesi zor olacaktır. Bu nedenle, her işletme için günlük raporların onaylanıp onaylanmadığı konusunda karar verilmelidir.