Artırımlı Hizmet Puanı Mahkeme Kararı


Sponsorlu Bağlantılar

MEB, ek hizmet puanlarını geri aldıMilli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 2. Dairesinin verdiği kararı uyguladı ve öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasından dolayı verilen ek puanlarını 16 Mart 2021 tarihinde geri aldı.
Hayır, hizmet puanı geri gelmez. Bir mağaza, restoran veya diğer işletmelerin sağladıkları hizmeti ne kadar iyi olduğunu ölçmek için, müşterilerden alınan hizmet puanı sıfıra eşit olmayan bir değerdir. Ancak, bu puan hiçbir şekilde işletmeye geri dönmez veya işletmenin ödemeye çalıştığı nakit para gibidir.

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder. Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.
Öğretmenlere hizmet puanı, eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan, öğretmenin kendisine ayrılan zamanda, yetkinliği, müfredatı etkili bir şekilde işleyebilme, proje yönetimi, öğrencilerin gelişimini destekleyebilme ve öğrenciler arasındaki ilişkileri güçlendirebilmeyi amaçlayan etkinliklerden dolayı verilir.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Yıla bir kademe ödülleri genellikle, en başarılı yetkililer ve personelle, özellikle de işlerinde gösterdikleri başarı ve çaba için, verilir. Bir firmaya ait olan kişilerin işlerindeki başarıları ve çabalarının bir ödüllendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak verilen kademeler arasında; 'Özel Başarı Ödülü', 'Gelişim Ödülü', 'En İyileştirme Ödülü' ve 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunmaktadır. Ayrıca, firmalar tarafından takdir edilen özel çalışma alanlarına ilişkin kademeler de ödüller arasında bulunabilmektedir.

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Hayır. Zorunlu hizmeti tamamlamadan tayin istenemez. Zorunlu hizmeti tamamlayan asker, uzmanlık alanına göre özelleştirme yoluyla tayin isteyebilir.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 19 Haziran 2020 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 25 artırımlı hizmet puanı uygulaması kaldırıldı. Zorunlu hizmetini tamamlayıp da zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulda görev yapmaya devam eden tüm öğretmenler artırımlı hizmet puanı alabilecekler.
Artırımlı Hizmet Puanı, müşterilerin kendi satın alma kararları hakkında alınan verileri analiz etmek ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için kullanılan bir ölçüm aracıdır. Bu, pazarlamacıların, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için alınan verilere göre harekete geçerek farklı senaryoları değerlendirmesine yardımcı olur. Puan, sistem tarafından belirlenen özel parametreler temel alınarak oluşturulur ve genellikle mevcut müşterilerin alışveriş oranları, satın aldıkları kalem sayısı, harcama limitleri, geçmiş alışveriş davranışları ve diğer özellikleri göz önünde bulundurularak hesaplanır.

MEB, Danıştay kararı nedeniyle, artırımlı hizmet puanları uygulamasını iptal etti. Verilen ek puanlar geri alındı. Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına 4 büyük sendika dava açmıştı. Açılan davalar sonrasında Danıştay artırımlı hizmet puanı uygulamasının yürürlüğünü durdurmuştu.
Hizmet puanlarının geri alınma nedenleri genellikle, hizmetin kalitesinin yetersiz olması, hizmet sağlayıcının güvenilmez olması veya taraflara sağlanan hizmetin belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmesi durumunda ortaya çıkar. Bazen, hizmet sağlayıcısının bundan önce verilen ve sonra alınan hizmetler arasındaki farklılığın göz ardı edilmesi veya ücretlerin düşürülmesi gibi diğer nedenler de puanların geri alınmasına neden olabilir. Ayrıca, hizmetten memnuniyetsiz olan müşteriler tarafından da hizmet sağlayıcısına verilen puanların geri alınmasına sebep olabilir.

MEB İl Dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayacak 23 ile atama yapılabilinecek. Bakanlık bu sene kılavuzda değişikliğe giderek bu yıl ve bundan sonraki yıl için iller arası yer değiştirmede belirlediği illere il dışı tayin isteyecek öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıl çalışma kriterini kaldırdı.
Hayır, öğretmenlere 3 yıllık şart hâlâ geçerli. Yeni öğretmenlerin mezuniyetten sonra atandıkları okullarda en az 3 yıl çalışmaları gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin atama ve görev değişikliklerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştır.

İstanbul'daki okulda 2/6 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 4 yıl. Erzurum'daki okulda 3/2 yazıyorsa: Zorunlu hizmet değil. Erzurum'daki okulda 3/4 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 5 yıl.
Öğretmenlikte 2 6, iki öğretmenin beşer yıllık bir dönem içerisinde altı ders saati öğretmesi anlamına gelmektedir. Bu süre zarfında her öğretmen iki ders saatinde öğretim faaliyeti görmektedir. Örneğin, iki öğretmenin her biri altı ders saati içerisinde matematik, tarih veya fizik öğretimi yapma durumunda, bu durumda "2 6" olarak ifade edilir.