Artırımlı Hizmet Puanı Hesaplama


Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder. Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.
Öğretmenlerin hizmet puanını artırmak için, öncelikle öğrencilerine karşı saygılı ve sevecen olmaları gerekir. Ayrıca, dersleri etkin bir şekilde planlamaları ve ders saatlerinde disiplinli olmaları da bu puanı etkili bir şekilde artıracaktır. Öğretmenler, öğrencilerini her zaman cesaretlendirerek desteklemelidir. Öğretmenler, öğrencilerin eksiklerini tespit etmek için çalışmalar yapmalı ve onların ilerlemelerini izlemelidir. Son olarak, öğretmenler, öğrencilerin başarılarını ve gelişimlerini övmelidir ve onları teşvik etmelidir.

3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, (7 yıl zorunlu)
Hayır, Puan zorunlu hizmet bir ödeme sistemi değildir. Puanlar, müşterilerin çeşitli alışverişler, satın almalar veya hizmetler için ödül olarak verilen değişim birimleridir. Müşteriler bu değişim birimlerini, tedarikçilerin size sunduğu özel kampanyalar, indirimler ve diğer ödüller aracılığıyla kullanabilirler.

eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketlerinden sadece biri (15 puan) hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.
ECEV Twinning, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için kullanılan bir sistem değildir. Ancak, katılımcılar bu programın bir parçası olarak yüksek mevcut not ortalamalarına sahip olabilirler ve bunların kredi puanı olarak değerlendirilmesi mümkündür. Programa katılanların başarılarının kontrolü için, Varlık Akademik Değerlendirme Sistemi (VADS) kullanılır. VADS, öğrencilere program süresince aldıkları tüm dersler için bir kredi değeri verir ve katılımcıların başarılarının her aşamasında takip edilebilmesini sağlar. VADS'nin öğrencilere sağladığı kredi puanı her bölgede farklılık gösterebilir; ancak genellikle 4-6 arasında değişmektedir.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 19 Haziran 2020 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 25 artırımlı hizmet puanı uygulaması kaldırıldı. Zorunlu hizmetini tamamlayıp da zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulda görev yapmaya devam eden tüm öğretmenler artırımlı hizmet puanı alabilecekler.
Artırımlı hizmet puanı, bir kuruluşun müşterilerinin hizmet almaları sırasında deneyimlerini ölçmesine olanak sağlayan bir ölçme aracıdır. Bir artırımlı hizmet puanı, müşterilerin bir kuruluşun ne kadar iyi bir hizmet sunabildiğini değerlendirmelerine yardımcı olmak için özelleştirilmiş görev tanımını ölçmek için kullanılan bir skaladır. Puanlar genellikle bir görev için kullanılabilecek 0’dan 10’a kadar veya 0’dan 100’e kadar puanlar arasından seçilir. Skorlar, kurumun etkinliği ve verimliliği hakkında bilgi sağlamak için kullanılır ve yetkililerin kullandıkları kaynakları optimize etmek için değerlendirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okulları kapsamında açılan kurslarda da fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, her ay için 0,5 puan ekleneceğine ilişkin görüş belirtti.
Yaz okullarının hizmet puanı, öğrencilerin öğretim ve etkinliklere katılarak kazandıkları deneyimlerin yorumlanmasına dayanır. Yani, herhangi bir özel sertifikalama sisteminde yoktur. Ancak, çoğu yaz okullarının internet sitesinde, kursiyerlerin görüşleri içeren geribildirim formları bulunmaktadır. Bu formlar, kursiyerlerin yaz okulumuzdaki deneyimlerini değerlendirmelerine izin verir.

İstanbul'daki okulda 2/6 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 4 yıl. Erzurum'daki okulda 3/2 yazıyorsa: Zorunlu hizmet değil. Erzurum'daki okulda 3/4 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 5 yıl.
Öğretmenlikte 2 6, bir öğretmenin 6 günü hafta içi ders vermesi anlamına gelir. Bu durum, iki gün öğrencilerine enstürman ve diğer günlerde de ders vermesi için bir araya gelen öğretmenler için geçerlidir.

HİZMET BİRLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERöğretmen veya yönetici olarak çalıştığına dair hizmet cetvelinin aslı ( faks ve fotokopi olmayacak ) [Özel öğretim kurumlarında ödenen prim gün sayısının 2/3'ü terfide, tamamı emeklilik süresinde ve öğretmenlik puanında (30 güne yaklaşık 1 puan) değerlendirilir.]
Hizmet birleştirme oranına bağlı olarak değişim gösterecektir. Bazı durumlarda, hizmet birleştirmesi daha iyi hesap notu ve daha düşük kredi faiz oranları sağlayabilecek üstün kredi reytingi sağlayabilir. Bununla birlikte, bu, her müşterinin durumuna göre değişebilir, bu yüzden deneme yanılma yöntemleriyle puanın ne kadar değiştiğini tespit etmek için en iyi yoldur.