222 Sayılı Kanun Özet


Sponsorlu Bağlantılar

1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ilköğretim için ayrı olarak çıkarılan ilk yasa olması bakımından önemlidir. Bu yasa, zorunlu öğrenim süresini 7-14 yaşları arasını kapsayarak 8 yıla çıkarmıştır (5+3).
22. Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Türkiye'de ilköğretim ve eğitimi düzenleyen yasal mevzuatın önemli bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından 6 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen 22. sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (MEB) ile özellikle ilköğretim ve eğitim sisteminde birkaç önemli değişiklik yapıldı. Kanun, okul müfredatının ve okul ortamının şeffaflığını teşvik ederken, öğrenme ortamlarına daha fazla özgürlük sağlar. Ayrıca, okulların yerel koşullara ve öğrencilerin özel ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde şekillendirilmelerine yardımcı olur. MEB'in diğer amaçları arasında, çocukların haklarını koruma, kaliteli öğretimin güvencesini sağlama ve öğrenmeyi teşvik etmek vardır.

222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
Kanun, bir hukuk sisteminin yanı sıra kültür veya toplumun eşitliği, hakları ve ödevleri için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Kanunun genel olarak bir milletin uyguladığı hükümleri ya da kuralları ifade etmesi için kullanılan bir terimdir. Kanunlar aynı zamanda insanların ve işletmelerin haklarının da korunmasını sağlayacak düzenlemeler içermektedir.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu doğrultusunda devamsız öğrenci tespit ve takip çalışmalarını zamanında tamamlamayan Okul İdarecilerine yasal işlem uygulanacaktır.
Devamsız öğrenciyi öncelikle eğitim kurumunda bulunan okul müdürü, başöğretmen veya öğretmenleri takip eder. Eğer konu çok ciddiyse, bu durumdan sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilmeye de başlanabilir.

Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.
Ülkemizde okul yaşı ilkokul 6'dan başlayarak lise ya da teknik lise olarak 12. ya da 13'e kadar gidiyor.

Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Mecburi ilköğretim çağı çocuğunun 4+4+4 olarak belirlenen 12 yıllık eğitimin sonunda 15 yaşında biter. Yani öğretim yılı sonunda çocuk 15 yaşına girmiş olur.

Sürekli devamsız olan öğrenciler için ise "G" harfi yazılmayacaktır.
Hayır, Sürekli Devamsız öğrencilere G sıralaması verilmez. Sürekli devamsız öğrenci başarı durumu olmadığı için g sıralaması verilmez.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere, mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanıdı. Liselerde, devamsızlıktan kalan ve derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek.
Öncelikle öğrencinin devamsızlık gerekçelerini anlamaya ve bunlara çözüm aramaya çalışılmalıdır. Öğrencinin motivasyonunu arttırmak, devamsızlık için geçerli gerekçeleri ortadan kaldırmak için uygun çözümler üretilmelidir. Bu çözümler arasında; okul tarafından destek sağlanması, öğrencinin iş yükünün hafifletilmesi, hafta sonu/tatil seferlerinin sağlanması, özel ders imkanlarının sağlanması gibi çözümler yer alabilir. Eğer bu çözümler uygulanamazsa, öğrenciye takip eden görevli tarafından uyarılar verilmesi de önerilmektedir.

1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ilköğretim için ayrı olarak çıkarılan ilk yasa olması bakımından önemlidir. Bu yasa, zorunlu öğrenim süresini 7-14 yaşları arasını kapsayarak 8 yıla çıkarmıştır (5+3).
22/11/2001 tarihinde yayımlanmış olan 5393 sayılı Türk Ceza Kanunu, Türkiye'deki suçların ve cezaların tanımlanması, bu suçların nasıl önlenmesi gerektiği, ödül verilmesi ve cezanın ne şekilde uygulanacağı ile ilgili olarak kanun hükmünde kararname olarak kabul edilmiştir. Bu kanun, serbest çalışma yöntemleri, cezaların ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması, suçluların hapse konulması ve tahliyesi, cezaevi sınıflandırması, cezaevi idaresi, mahpusların özgürlükleri ve ceza kanunlarının korunması, denetim ve sorgulama gibi konuları kapsamaktadır.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu doğrultusunda devamsız öğrenci tespit ve takip çalışmalarını zamanında tamamlamayan Okul İdarecilerine yasal işlem uygulanacaktır.
Sayılı Kanun, mevcut eğitim sisteminde yeterli eğitim alamayan öğrencilere uygulanacak düzenlemeler için tasarlanmıştır. Bu kanunda öngörülen düzenlemeler arasında devamsız öğrencinin okul yönetiminin takibini öngörmektedir. Bu takip, okulda bir veya daha fazla disiplin tedbiri uygulayarak devamsız öğrencinin okulda kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

1997 öncesinde zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okuldu. 1997 yılında çıkartılan ve sekiz yıl zorunlu eğitimi öngören yasadan sonra ilkokul, ortaokulla birleştirilerek "ilköğretim okulu" adını almıştır.
Türkiye'de ilköğretim sistemi 5 yıllık bir okul programına geçilmesi, 8 yaşındaki çocukların aşama aşama eğitim sürecine alınması ve Ortaöğretimin İdare-i Umumiye Kanunu ile örgütlenmesiyle 1884 yılında başlamıştır.

Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.
İlk okul, kurallara bağlı olarak, çocuğun 6 yaşına kadar devam etmesi gereken 6 yıllık bir eğitim sürecini içerir.

Madde 54 – 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin ...
Okul müdürü, öğrenciye verilebilecek izin süresini kendi yönetmeliklerine uygun olarak belirleyebilir. Bazı okullarda, öğrenciye kademeli olarak birkaç gün izin verilebilirken, diğer okullarda öğrencilere 5 güne kadar izin verilebilecektir.

Sürekli devamsız olan öğrenciler için ise "G" harfi yazılmayacaktır.
Hayır. Sürekli devamsız olarak kategorize edilen öğrencilerin notlarının üniversiteler tarafından G olarak değerlendirilmesi, üniversite politikalarına bağlıdır. Bazı üniversiteler bu duruma F notu verirken, bazıları da geçme notu olarak W (withdrawal) kodunu kullanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere, mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanıdı. Liselerde, devamsızlıktan kalan ve derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek.
Devamsızlıktan kalan öğrencinin durumu, okulun devamsızlık kurallarına ve kurallara göre değerlendirilmelidir. Özellikle okul müdürünün öğretmenleriyle birlikte konuyla ilgili adımlar atması gerekmektedir. Devamsızlık kuraları, öğrenciyi teşvik etmek, uygun desteği sağlamak ve okuldaki başarısını arttırmak için uygulanmalıdır. Öğrencilerin koşulları ve durumları değerlendirilerek her öğrenciye kendine özgü stratejiler oluşturulmalıdır. Öğrencinin kayıt dondurulması, derse devam etme çağrısı veya bir ödev ya da sınav gibi cezalar verilmesi gibi seçenekler de düşünülebilir. Ayrıca, öğrencinin motivasyonu arttırıcı etkinliklere katılması veya puanlarını geliştirmesine yardımcı olacak ek destek programlarına kaydolması da önerilebilir.