"10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Sunuş Metni (Konuşma Metni)" 6012 defa okundu. İçerik 10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü Programları kategorisinde bulunmaktadır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası  ile ilgili paylaşımlarınızda  okullarımuzdaki öğrencilere , velililere ve öğretmenlerimize sunacağımız güzel bir kutlama programı örneği... Etkinliğinize uyarlayarak yeni bir  kutlama programı hazırlayabilirsiniz.

I. SUNUCU  :                 
Rüzgar eser, saçların dağılmaz,
Yağmur yağar, gözlerini çürütmez,
Bizimle birlikte yaşarsın,
Seni kimse unutmaz.
Sen üşümezsin,
Sen yorulmazsın,
Sen ölmezsin, unutulmazsın,
Çünkü sen Atatürk’sün!
II. SUNUCU  :                  
  Ata demek, tan demek,
Yürekte yatan demek,
Yaptığı devrimlerle
Yurdu yaşatan demek.
I. SUNUCU  :
Sizleri, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan; yurt ve millet bütünlüğünü koruyan, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşına davet ediyorum.
II. SUNUCU  :
Bugün, kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu, Türk inkılabının yaratıcısı, ulu önder Atatürk’ün ölüm yıldönümüdür. Atatürk’ün yaptıklarını bir kez daha hatırlamak, onu daha iyi anmak ve anlatabilmek için buradayız.
Şimdi, Sayın …………………. “ Neden Atatürk?”  adlı konuşmasını yapmak üzere huzurunuza geliyor.
I. SUNUCU  :                    
Bin sekiz yüz seksen birde,
Türk’ün kader günü doğdu.
Renk değişti gökte,yerde,
Al bayrağın ünü doğdu.
Mustafa isimli cana,
Zübeyde olmuştu ana,
Yön versin diye cihana
Bu milletin şanı doğdu.
Tarihler ile Atatürk’ün  hayatını sunuyoruz :
Erkek  : Mustafa Kemal Atatürk, 1881’de Selanik’te Ahmet Subaşı Mahallesinde doğdu. Anası Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Atatürk’ün doğduğu yıllarda Osmanlı Devletinin durumu iyi değildi. İçerde karışıklıklar, dışarıda düşman tehditleri vardı.
Zübeyde Hanım oğlu Mustafa’yı mahalle okuluna göndermek istiyordu. Ali Rıza Efendi ise softalığa karşıydı, yeni düşüncelere saygı besliyordu. Oğlunun Şemsi Efendi okuluna gitmesi taraftarıydı. Mustafa, önce ilahilerle mahalle okuluna yazıldı. Birkaç  gün sonra da Şemsi Efendi’nin okuluna girdi, bu okulu çok sevdi. Mustafa çok meraklıydı, planlı ve düzenli çalışırdı. Hareketleri kısa ve kesindi, ağırbaşlıydı, şakayı severdi, sorunları akıl ve mantığıyla çözerdi.
Kız       :  Mustafa bir süre sonra babasını yitirdi, okulunu bitirmeden Selanik’ten ayrıldılar. Dayısının Langaza yakınlarındaki çiftliğine taşındılar. Burada kız kardeşiyle tarla bekçiliği yaptılar. Dünyaya araştırıcı, inceleyici bir gözle bakıyordu, büyük bir okuma isteği duyuyordu. Çiftlikte öğrenim sorununa çözüm bulunamadı, tekrar Selanik’e döndüler.
Erkek  : 1893’te gizlice Selanik Asker Ortaokulu sınavlarına girdi, parlak bir başarı kazandı ve kendi yolunu çizmiş oldu. Subay sınıfı ülkenin seçkin tabakasıydı. Askerlik okulları öğrencilerine askerlik bilgisi yanında  tarih, ekonomi, felsefe dersleri de veriyordu.
Mustafa, daha ilk günlerinde öğretmenlerinin beğenisini kazandı, ilgilerini çekti. Matematik öğretmeni Mustafa’ya olgun anlamına gelen “Kemal” adını taktı. Böylece adı Mustafa Kemal oldu.
Kız       :  1895’te Askeri Ortaokulu bitirdi. Manastır Askeri Lisesine girdi. Öğrencilik yıllarında Osmanlı Devletinin gerileme nedenlerini tam ve doğru olarak öğrendi.
Erkek  :  13 Mart 1899’da Harp Okuluna girdi, özgürlük ve vatan duygularını geliştirdi, kendini iyi yetiştirdi. Çok okumaktaydı.
 Kız       :  1902’de Harp Akademisine girdi.
Erkek  :  11 Ocak 1905’tekurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı ve Şam’da görev aldı.
Kız       :  1906 yılında Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Amaç Anadolu’da yeni bir devlet oluşturmaktı. Çünkü Osmanlı yöneticileri gaflet içindeydi.
II. SUNUCU  :                 
Türklük gerilemiş, çaresiz kalmış,
Götürmüşken üç kıtaya şeref ve şan,
Kalmış bir sultanın keyfine işler,
Nice yıllar olmuş, Türklük perişan…
Erkek   :  23 Temmuz 1908’de meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.
Kız       :  1909’da 31 Mart ( 13 Nisan) olayını bastıran Hareket Ordusunun kurmay subayı oldu.
Erkek  :  27 Kasım 1911’de binbaşılığa yükseldi.
Kız       :  9 Ocak 1912’de Batı Trablus Savasını yönetti.
Erkek  :  27 Ekim 1913’te Sofya Askeri Ataşeliğinde bulundu.
Kız       :  Yıl 1915… Ufuklar kararmakta… Sömürgeler kabaran iştahlarıyla ve tüm güçleriyle saldırdılar Türk yurduna, yurdumuzu paylaşmak, milletimizi yok etmek için.
Erkek  :  Mustafa Kemal hemen görev istedi ve 2 Şubat 1915’te Tekirdağ’daki 19. Tümeni kurdu.
Kız       :  Düşman yüklenmişti Çanakkale’ye denizden ve karadan…
I. SUNUCU  :                      
Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahut kafesi
Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer,
Yedi iklim-i cihanın duruyor karşısında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun Kanada !...
Öteden saikalar parçalıyor afakı,
Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı,
...
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O, ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer…
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak…
Saçıyor zırha bürünmüşte o namert eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller,
Veriyor yangını durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler,
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Erkek  :  25 Nisan 1915’te Mustafa Kemal ve kahraman ordumuz destanlar yazdırdı.
Kız       :  1 Haziran 1915’te Mustafa Kemal albaylığa yükseldi.
Erkek  :  9 Ağustos 1915’te Anafartalar Grup Komutanı oldu.
Kız       :  10 Ağustos 1915’te Anafartalar Zaferini kazandı.
Erkek  :  1 Nisan 1916’da general oldu.
Kız       :   6 Ağustos 1916’da Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtardı.
Erkek  :  20 Eylül 1917’de memleketin ve ordunun durumunu açıklayan ve yapılacak işleri gösteren bir rapor hazırladı, hükümete sundu.
Kız       :  26 Ekim 1918’de Güney Cephesinde düşman ilerleyişini durdurdu.
Erkek  :  Bir yanda Mehmetçiği tırpan tırpan biçen mermiler… Yıllarca süren kanlı, acılı savaşlar… Bir yanda soğuk, açlık ve cephede kırılan ana kuzuları… Gencecik fidanlar… Ve geride kalan gözü yaşlı eşler, çocuklar, analar, babalar…
Bütün millet yorgun, sıkıntı ve yokluk içinde…
Kız       :  31 Ekim 1918’de Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.
II. SUNUCU  :                     
Ordular her yanda yenilmiş kardeşim,
Kan ağlar beş cepheden memleket.
Çekilmiş gibi Tanrım,
Bir ara üstümüzden,
Sessizliğim büyümüş,
Sağır yerler, gökler,
Sağır be hey!..
Mütareke yapmış sultan,
Can uğruna pare pare etmiş vatanı.
Kaçmış gitmiş güvendiğim paşalar hep,
Yurt açık kalmış,
Çökmüş omuzlarıma yedi düvelin zoru,
Ağır be hey!..
Bilirim yorgunsun, nice savaş yıllarından,
Ayağın Hicazda kalmış, kolun Kafkas’ta.
Belki başında kopmuştur.
Ama hemşerim göğsün var ya,
Neden sesin çıkmaz,
Bağır be hey!..
 I. SUNUCU  :                          Atım acından hasta, çalmışlar kılıcımı,
                                                  Üşürüm…
II. SUNUCU  :                         Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
                                                  Yok mu dur kurtaracak bahtı kara maderini?
I. SUNUCU   :   Vatan parçalanıyor, kırılıyor milletin gururu… Ruhlara bir kabus çöküyor… Gözlerden akıyor umutsuzluk yaşları… millet, ağlıyor için için…  
II. SUNUCU  :                          Türkiye kandan olmuştu al al,
Düşmanlar yurdu etmişti işgal,                          
Seni beklerdi matemli hilal…
Mustafa Kemal, Mustafa Kemal!
Erkek  :  13 Kasım 1918. Mustafa Kemal İstanbul’a dönüyor ve boğazdaki düşman gemileri arasından                 geçerken “Geldikleri gibi giderler.”  diyor. O, umudunu yitirmemiştir…
Kız       :  30 Nisan 1919. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliğine atanıyor.
Erkek  :  16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal bir vapur ile İstanbul’dan ayrılıyor .
I. SUNUCU  :                           
Yıl 1919…
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren,
Al yüzlü doğan güneş!
Yıl 1919…
Mayısın on dokuzu.
Ufukta bir gemi var,
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi…
II. SUNUCU  :  Bu gemi Bandırma Vapurudur.
ŞİİR  :                                     
Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma Vapuru,
Mustafa Kemal’in bakışı,
Göklerden duru.
Boz kalpağını hele bir çıkarsın Mustafa Kemal,
Altın saçlarını pırıl pırıl uçursun rüzgarda.
Mustafa Kemal’in elbisesi
Rütbesiz, nişansız…
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye’nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde,
Bandırma Vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu’m divan durmuş bekleşir.
Mustafa Kemal geliyor…
Vapur yaklaşır, yaklaşır…
Saygı gösterir dağlar taşlar,
Selam verir Gazi Anadolu’m.
Bandırma Vapurunun içinde
Güneşten süt emmiş,bir barışın kahramanı var.
Mustafa Kemal, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun’a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüagarlarınla
Dalgalandı vatan!
I. SUNUCU  :  Mustafa Kemal, Samsun’a çıkar çıkmaz milleti örgütlemeye çalıştı.
Kız       :  21 Haziran 1919. Amasya Genelgesini yayımladı
II. SUNUCU  :  “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır. Her ilden, milletin güvenini kazanmış üçer delegenin en kısa sürede yola çıkarılması gerekmektedir.”
Kız       :  8-9 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal askerlikten ayrılır.
Erkek  :  23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresine katılır ve kongre başkanı seçilir.
Kız       :  Erzurum Kongresinde şu kararlar alınmıştır :
I. SUNUCU  :  “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Her türlü yabancı saldırı ve Osmanlı Devletinin dağılması durumunda birlikte savunma yapılacaktır. İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ve koruyamaz ise geçici bir hükümet kurulacaktır. Yurtta her işi milli güçler yapacak, milli istek egemen olacaktır.”
II. SUNUCU  :                         
Dağlar uçurdu beni, eğildi yere,
Yurdumun yolları ulaştırdı beni,
Tez elden ereğe.
Ön düşüncem,
Özgürlüktü.
Son düşüncem :
Ya özgürlük ya ölüm.
Böylece halkımla birlikte olup yürüdüm.
Umut  dolu,
Aydınlık sahalara…
Sonra dadaşlar arasında Erzurum’da,
Seğmenlerle Sivas!ta.
Erkek  :  4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplandı. Burada Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen benimsendi, kurulan, hakları koruma dernekleri bir isim altında birleştirildi. Bir de temsil heyeti seçildi. Mustafa Kemal temsil  heyetinin başkanlığına getirildi.  Sivas’tan Ankara’ya geçildi.
II. SUNUCU  :                         
Mustafa Kemla varmıştı Ankara’ya,
İnsan, insan,
Burç, burç,
Ankara büyümüştü.
Kız       :  27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa Ankaralılara şöyle seslendi :
“Merhaba Ankara hemşehrileri!.. Yanınıza geldik, yanınızdan gitmeyeceğiz. Hep birlikte Milli Kurtuluş Cephesini güçlendireceğiz. Yeni Türk devletini burada kuracağız, her işimizi Anadolu’ya göre düzenleyeceğiz.”
Erkek  :  12 Ocak 1920’de Milli Ant bütün dünyaya duyurulur :
“Mondros Ateşkes Antlaşması sınırında kalan Türk yurdu bölünemez bir bütündür. Tam bağımsızlık için kapitülasyonlar kalkmalıdır. Komşularımızda bulunan Türk azınlığa verilen haklar kadar ülkemizdeki azınlıklara hak verilecektir.”
Kız       :  16 Mart 1920’de İstanbul işgal edildi. Mebuslar Meclisi dağıtıldı. Böylece Osmanlı Devleti fiili olarak ortadan kalkmış oluyordu.
I. SUNUCU  :                           
Ağır gelir, gayrı ağır gelir,
Düşmanlar heybetime.
Sultanıma hükmeder,
Vatanımdan fazla.
Utanırım of,
Utanırım ama
Yetmez.
Düşman gücünden değil, hâşâ çöküşümüz,
700 yılın doruğunda of,
Kıydılar devletime.
Erkek  :  Yıl 1920. Nisanın yirmi üçü… İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplandı. Egemenlik kayıtsız, koşulsuz milletindir.Milli Meclis, ülkenin ülkenin işlerine el koyarak hedefini çizdi.
Kız – Erkek  :  YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!..
Kız       :  9-10Ocak 1920, Birinci İnönü, 1 Nisan 1920, İkinci İnönü Savaşları kazanıldı.
Erkek  :  5 Ağustos 1921. Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık görevi verildi.
Kız       :  22 Ağustos – 13 Eylül 1921’de Sakarya Savaşı kazanıldı. Bu savaş sırasında :
Erkek  :  19 Eylül 1921’de Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi.
Kız       :  26 Ağustos 1922. Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu yönetti.
Erkek  :  30 Ağustos 1922. Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşını kazandı.
II. SUNUCU  :                          …
Genç, ihtiyar,
Atlı, yaya,
Koşuverdik cephede savaşmaya.
Keskin nişancıları,
Pötürge’nin, Yozgat’ın,
Bir kalp gibi çarptılar Ege’de efelerle.
Sürdük, çıkardık düşmanı yurttan,
Döktük denize.
Kız       :  10 Eylül 1922. Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girdi.
Erkek  :  11 Ekim 1922. Mudanya Silah Anlaşması imzalandı.
I. SUNUCU  :                          
Asıl zorlu savaş
Şimdi bekliyordu bizi.
Gerçekten, temelden ,kökten kurtuluş için.
Düşüncelerimizde, duygularımızda, alışkanlıklarımızda,
Kendi kendimizle, kendi karanlığımızla kıyasıya savaşmalıydık.
Uzun geceler bitmeliydi,
Silkinip atılmalıydı, sabaha ulaşmalıydık.
Kim uyutmuştu,
Kim efsunlamıştı koca ulusu?
Silkinip atılmalıydı, yüzyılların paslı uykusu…
II. SUNUCU  :                         
Toprak kabardı,
Bayrak dalgalandı,
Yeni seslerin adımlarıyla doldu yer.
İlk adam,
Mavi gözlerle baktı toprağa,
Toprağın haritasını çizdi bayrağa.
Ve sildi parça parça güneş dilimleriyle,
Sarayla sultan adını.
Kız       :  1 Kasım 1922. Saltanat kaldırıldı.
Erkek  :  24 Temmuz 1923. Lozan Barış Anlaşması imzalandı.
Kız       :  13 Ekim 1923. Ankara başkent oldu.
Erkek  :  Yıl 1923. Ekimin yirmi dokuzu…
I. SUNUCU  :                          
İlk adam,
Mavi gözlerle baktı toprağa.
Toprağın haritasını çizdi bayrağa.
O yazdı alın yazımızı,
Ve bağırdık bütün gücümüzle,
Gök gibi açınca ağzımızı :
Cumhuriyet!...
SUNUCULAR – KIZ – ERKEK  :  CUMHURİYET!.. CUMHURİYET!..
II. SUNUCU  :                            Çünkü : Cumhuriyet; özgürlük, insanca varlık yolu,
                                                     Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…
I. SUNUCU  :  Cumhuriyet yönetimi, ulusumuzun rahat ve daha iyi yaşaması, çağdaş olması için pek çok önemli yenlikler getirdi :
Yorgunluk, yoksulluk, esaret, zillet,
Kalktı yavaş yavaş, her türlü illet.
Fikirde, sanatta uyandı millet,
Kafa yenilendi, kol yenilendi.
Kız       :  Cumhuriyetin ilanından sonra cumhuriyete gölge düşürecek, ilerlemeye engel olacak, bizleri utandıracak olan her türlü engel ortadan kaldırıldı.
Erkek  :  3 Mart 1924’te halifelik kaldırıldı, medreseler kapatıldı, öğretim birleştirildi. 24 Ağustos 1924’te tekkeler ve türbeler kapatıldı, böylece inanç ve bilim özgürlüğüne giden yol açılmış oldu. Artık çağdaş düşünceler yok edilemeyecek, vicdanlar baskıdan kurtulacak, toplum özgür olacaktır.
Kız       :  Ben Hukuk İnkılabıyım. Benimle 8 Nisan 1924’te Şeriye Mahkemeleri kalktı. 5 Kasım 1925’te Ankara Hukuk Fakültesi açıldı. 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun benimsendi. 1 Mart 1926’da Ceza Yasası, 28 Haziran 1926’da Ticaret Yasası kabul olundu.
Hukuk İnkılabı sizlere akılcı, özgür düşünceye bağlı kurallar getirdim, bunun yolunu açtım. Yabancıların iç işimize karışmasını önledim. Uygarlığın ve gelişmenin yolundaki engelleri temizledim.
II. SUNUCU  :                         
Değiştik her yönde bütün biz Türkler,
Atıldı başlardan külahlar, börkler.
Soyuldu sırtlardan abalar, kürkler,
Şapka yenilendi, şal yenilendi.
Erkek  :  24 Ağustos 1925. Benimsenen  yasa ile Türk milletine, özgürlüğe, bilime açık ve çağdaş bir görünüm kazandırıldı.
I. SUNUCU  :                               Kasabada, köyde okullar kurduk,
Yediden yetmişe tahsile girdik,


Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com