ASİMPTOTLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı

Bulunduğu Kategori:[ LYS MATEMATİK 2 KONU ANLATIMLARI]


 

Bir eğrinin herhangi bir kolu başka bir eğriye (ya da doğruya) yakınsıyorsa, yakınsanan eğriye (ya da doğruya) asimptot denir.

Asimptotlar kendi özelliğine göre ad alır. Örneğin, düşey bir doğrudan oluşan asimptota, düşey asimptot; yatay bir doğrudan oluşan asimptota, yatay asimptot; düşey ya da yatay olmayan bir doğrudan oluşan asimptota, eğik asimptot; Bir eğriden oluşan asimptota eğri asimptot denir.

 

1. Düşey Asimptot

Eğri; fonksiyonun paydasının köklerinde düşey asimptotlara sahiptir.

olmak üzere, Q(x) = 0 denkleminin kökleri x1, x2, ..., xn olsun. y eğrisinin düşey asimptotlarının denklemleri:

x = x1, x = x2, ... , x = xn doğrularıdır.

 

2. Yatay Asimptot

olmak üzere, ise yatay asimptot vardır.

Yatay asimptotun denklemi, y = c dir.

Payı ve paydası 1. dereceden olan fonksiyonların simetri merkezi düşey ve yatay asimptotların kesim noktasıdır.

 

3. Eğik Asimptot

denkleminde P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden 1 büyük

 ise eğrisinin bir eğik asimptotu vardır.

Eğik asimptotun denklemi P(x) in Q(x) e bölümüyle bulunur.

 

4. Eğri Asimptot

denkleminde P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden en az 2 büyük ise eğrisinin bir eğri asimptotu vardır. Eğri asimptotun denklemi, P(x) in Q(x) e bölümüyle bulunur.Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler

  • Köklü Fonksiyonun Türevi - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • BELİRSİZLİK DURUMLARI - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • ASİMPTOTLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • MONOTON DİZİLER - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • DİK ÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • GEOMETRİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • GEOMETRİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • BİR MATRİSİN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE TERSİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • EK MATRİS (ADJOİNT MATRİS) - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • ARTAN ve AZALAN FONKSİYONLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı