ARTAN ve AZALAN FONKSİYONLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı

Bulunduğu Kategori:[ LYS MATEMATİK 2 KONU ANLATIMLARI]


1. Artan Fonksiyon

bir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için,

x1 < x2 iken f(x1) < f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde artandır.

 

2. Azalan Fonksiyon

bir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için,

x1 < x2 iken f(x1) > f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde azalandır.

 

Uyarı

Artan fonksiyonun türevi daima pozitiftir. Bu ifadenin tersi de doğrudur.

Azalan fonksiyonun türevi daima negatiftir. Bu ifadenin tersi de doğrudur.

3. Sabit Fonksiyon

bir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için, f(x1) = f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde sabittir.Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler

  • Köklü Fonksiyonun Türevi - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • BELİRSİZLİK DURUMLARI - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • ASİMPTOTLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • MONOTON DİZİLER - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • DİK ÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • GEOMETRİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • GEOMETRİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • BİR MATRİSİN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE TERSİ - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • EK MATRİS (ADJOİNT MATRİS) - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı
  • ARTAN ve AZALAN FONKSİYONLAR - LYS Matematik-2 Konu Anlatımı