Sınıf Öğretmeni Süt İzni Yönetmeliği


Sponsorlu Bağlantılar

Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü yer almaktadır. Sınıf ya da branş öğretmeni olmak, tam gün ya da ikili öğretimde çalışıyor olmak süt iznine engel değildir. İstediğiniz saatte süt izninizi kullanabilirsiniz.
Sınıf öğretmenlerinin süt izni olup olmadığı konusunda resmi bir karar yoktur. Ancak sınıf öğretmeni olmak için istemciye ek olarak belirli seviyede sağlık harcaması gerektiğinden, süt içme seçeneği olduğu düşünülmektedir. Bu konuda ilgili bölge/okul müdürlüğüne başvurmanız gerekecektir.

Öğretmenler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı görev yaptıkları için çocuğun doğumunu izleyen ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci altı ayı için günde 1,5 saat süt izni kullanabilirler. Bu hususta süt izninin kullanılacağı saat seçimi tamamen anne öğretmenin isteğine bağlıdır.
Öğretmenler, süt izni kullanarak öğretmenler için planlanmış ücretsiz süt miktarına sahip olabilirler. Öğretmenler, öğrencilere süt servisleri aracılığıyla veya kendi sürücüleri aracılığıyla ücretsiz süt servisi aracılığıyla süte erişebilirler. Bazı eyaletlerin süt izni kullanımı için özel talimatları vardır. Örneğin, Ohio Eyaleti'nde öğretmenlerin, süt imalatçısının yetkili servis ağından süt satın alması gerekir. Diğer eyaletlerde ise, öğretmenlerin, kendi belgelerini yetkili süt bağışçısından satın alması gerekir. Eğer öğretmen bir süt bağışçısına kayıtlı değilse, onlar süt iznini tam olarak kullanamayacaktır. Süt izni kullanımı daha fazla ülkede etkili hale getirildi ve şu anda öğrencilere ücretsiz süt dağıtmak için birçok yol vardır.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Yönetmelikler değiştiğinden, bu sorunun yanıtı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Genel olarak, öğretmenlerin süt izni 6 ila 12 ay arasında değişebilir. Bazı bölgelerde, özel durumlara göre öğretmenlerin en fazla 18 ay kadar süt izni alabileceği de söylenmektedir.

Süt izninin temel amacı kadın işçinin ya da kamu personelinin çalıştığı günlerde çocuğunu emzirebilmesidir. Bu nedenle kadın işçi ya da kamu personelinin raporlu olması, izinli olması ya da başka herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığı günlerde süt izni kullanılamaz.
Süt izni, sadece iş göremezlik, hastalık, üniversite okuma, doğum ve sınav gibi belirli durumlar için kullanılır. Süt izni, seyahat, tatil, alışveriş, özel etkinlikler veya diğer sosyal faaliyetler için kullanılamaz.

d) Ek dersle ilgili esasların 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlara göre alan öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, okul/kurum yöneticilerinin ve ek ders alan diğer personelin yarım günlük izinlerde ek dersleri kesilmeyeceğinden süt izni kullanımlarında da ek ders ücretleri kesilmeyecektir.
Hayır, süt izni kullanan sınıf öğretmeninin ek dersi kesilmez. Bu öğretmenler, ek derslerini devam ettirme hakkına sahiptir ve aynı zamanda zamanlarının çoğunu süt izni dönemlerinde işleriyle uğraşmak için harcamaktadırlar.

-Mezkur 104 üncü madde gereği olarak süt izninin personelin tercihi esas alınmak suretiyle kullandırılması gerektiği ve personelden gün içinde süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti tutmasının talep edilemeyeceği, değerlendirilmektedir.
Hayır, öğretmenler süt izninde nöbet tutulmaz. Süt izni, öğretmenler için tayin ve mesai saatleri dışında, öğretmenlerin kendilerine özgü mola, arama veya özel durumlar için kullanabilecekleri özel izindir. Bu tür durumlarda, öğretmenler normal nöbet zamanlarından fazla çalışmamalıdır.

Diğer bir ifadeyle doğum izni toplamda 4 ay, yani 112 gündür. Bu izin süresi işveren tarafından kısıtlanamaz. Çalışan kadın işçi dilediği takdirde doğumdan önceki son 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kullanmadığı doğum öncesi izin süresini doğum sonrasındaki 8 haftalık iznine ekleyerek kullanabilir.
Evet, öğretmen doğum iznini istediği zaman kullanabilir. Bunun için çalıştığı okulun çalışma sözleşmesiyle ayrıntılı olarak belirtilen koşullara uygun olarak çalışmanın ertelenmesini talep etmelidir. Durumu yöneticileriyle tartışıp anlaştıktan sonra, çalışmayı atlamak veya geciktirmek için gerekli izni almış sayılırlar.

Yasaya göre kamuda çalışan annelerin süt izni, ilk 6 ayda günde üç saat sonrasında da 1,5 saattir. Kullanılan izinler annenin günlük çalışma saatinden sayılır.
Yasal olarak süt izni kapsamında kaç saat çalışabileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Süt izni, çalışanın çalışma süresinin sınırlandırılmasından ziyade, özellikle annelerin süt vermeleri için ekstra zaman ayırabildikleri, özel bir haktır. Ancak çalışan, diğer yükümlülüklerini de tam olarak yerine getirebilmek amacıyla ek süt izni dışındaki zaman dilimlerini kullanmalıdır. Bu nedenle, süt iznine alınacak sürenin bir çalışanın diğer yükümlülüklerini yerine getirebileceği şekilde hesaplanması gerekir.