Rehber Öğretmen Süt İzni


Sponsorlu Bağlantılar

d) Ek dersle ilgili esasların 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlara göre alan öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, okul/kurum yöneticilerinin ve ek ders alan diğer personelin yarım günlük izinlerde ek dersleri kesilmeyeceğinden süt izni kullanımlarında da ek ders ücretleri kesilmeyecektir.
Süt izni kullanan rehber öğretmenlerin ek dersi kesilmeyecektir. Bununla birlikte, diğer ek hizmetleri kullandıkları müddetçe usulsüz olarak kesilebilir. Örneğin; rehber öğretmen süt izni kullanırken görev yaptığı sınıfta dersin seviyesi aşağıya düşerse, ek dersinde kesintiye maruz kalabilir. Ayrıca, süt izni bitiminden üç ay sonra tekrar çalışmaya başlama durumunda da ek ders kesintisi uygulanıyor.

Süt izninin temel amacı kadın işçinin ya da kamu personelinin çalıştığı günlerde çocuğunu emzirebilmesidir. Bu nedenle kadın işçi ya da kamu personelinin raporlu olması, izinli olması ya da başka herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığı günlerde süt izni kullanılamaz.
Süt izni, çalışanlar tarafından kullanımı gereken normal çalışma saatleri için devam edecek bebeğin yasal bakımı süresince kullanılamaz. Örneğin, gece vardiyasına çalışan bir anne veya baba, süt iznini kullanamayabilir. Ayrıca, sözleşmeli veya uzmanlık görevleri bulunan kişiler, şirketlerin özel hükümlerine tabi olarak bu izni kullanamazlar.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, “… Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” hükmü yer almaktaydı.
Süt izni genellikle emzirmekte olan anneler için verilir. Ancak öğretmen görevlileri ve özel durumlar için de süt izni verilebilir. Örneğin; çalışan anne ve babalar, doğumdan sonra hastalıklar gibi durumlar, kendi bebekleri ile birlikte erken öğrenme programlarına katılanlar, mevsimlik çalışmalar için zorunlu olarak seyahat edenler, engelliler ve savaş gaziler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun 104. Maddesinin D. Fıkrasına Göre: "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.
Öğretmenler için süt izni kaç ay sürer, genellikle 2 yıl sürer. Ancak bazı durumlarda daha kısa süreler de olabiliyor. Örneğin, ebeveynler süt izninin farklı bir süreye indirilmesini isterse, bu talep değerlendirilebilir ve uygun görülen bir süre ile kararlaştırılabilir.

Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir.
Evet, öğretmenler evde eğitim verebilir. Özellikle pandemi sürecinde, birçok okul evde eğitim teknolojilerini kullanarak dersleri çevrimiçi olarak sunmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin evde zaman geçirmelerini sağlayacak kaynaklar hazırlamayı da içerebilen ödevler, konu üzerine tartışmalar ve diğer etkinlikleri tasarlayarak öğrencilere eğitim verebilirler.

rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir." hükümleri ile çalışma süresi düzenlenemez.
Genellikle öğretmenler haftada 5 gün çalışmak zorundadır. Ancak her okulun öğretmenler için belirlediği çalışma programı farklı olabilir. Eğer bir okul, öğretmenlerinden dört günlük bir çalışma programı yürütmesini istiyorsa, bu mümkündür. Ayrıca, belirli zamanlarda çalışılan dört günlük haftalar hala secilen okullar arasında yaygın olarak mevcuttur.

Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapamaz. Emzirme izni ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir.
Süt izninin maaş üzerinden ödenmesi, her işletme veya kurumda farklı usuller ile organize edilebilir. Bazı çalışma yerlerinde süt izninden yararlanmak için tatillerden düşülen sürelerden veya ücretli süt izni hakkından yararlanılarak maaş üzerinden ödeme yapılması mümkündür. Ancak, bu konuda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle, her işletme veya kurumun kendi iç politikası uyarınca süt izninden yararlanmak için maaş üzerinden ödeme yaptığı ya da ödemeyeceği belirlenecektir.

Doğum yapan kadın çalışanların çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar günlük 1,5 saat süt izni kullanma hakları var. Süt iznini kullanmayan kadın işçi, parasını talep edebilir. İşveren, süt izninin kullanılmaması halinde bu sürelere karşılık gelen ücreti yüzde 50 zamlı ödemek zorunda.
Süt İzni Ücreti, genellikle çalışan tarafından ödenir. Süt izni almak çalışana ayrılan sabit zamanlı bir izin olarak kabul edilebilir ve çalışan tarafından yıllık ya da şubat ayının ikinci haftasından itibaren ödenir. Ancak, bazı işverenler süt izni ücretini karşılayabilecek şekilde herhangi bir ödeme yapabilirler. Bu durumlar işverenin maddi anlamda çalışanlara destek olma arzusuna veya çalışanın güvencesini sağlama amacına bağlıdır.

d) Ek dersle ilgili esasların 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlara göre alan öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, okul/kurum yöneticilerinin ve ek ders alan diğer personelin yarım günlük izinlerde ek dersleri kesilmeyeceğinden süt izni kullanımlarında da ek ders ücretleri kesilmeyecektir.
Kesilmez. Süt izni kullanan rehber öğretmenler diğer öğretmenler gibi çalışma koşullarından yararlanmaktadır. Bu nedenle, süt izni kullanan öğretmenler ek dersin verilmesi durumunda nişanını alabilecek ve ek derslerini tam olarak vermeye devam edebilecektir.

Süt izninin temel amacı kadın işçinin ya da kamu personelinin çalıştığı günlerde çocuğunu emzirebilmesidir. Bu nedenle kadın işçi ya da kamu personelinin raporlu olması, izinli olması ya da başka herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığı günlerde süt izni kullanılamaz.
Süt izni, çalışanın kendisi veya yakınları için özel bir olay ya da acil durumda kullanıma uygun değildir. Süt izni, evlenme, arkadaş daveti, tatil gibi planlamalı olaylar için ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, “… Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” hükmü yer almaktaydı.
Süt İzni, çalışanların kendi olumsuzlukları durumunda işyerinde çalışmaya devam edebilmeleri ve çalışanın ya da yakınının sağlık probleminden dolayı işyerinden çıkamadığı olumlu durumlarda verilebilir. Süt izni vermek, genellikle anne ve babaların çocuklarının sağlık ve eğitim gibi konularda destek olabilmesini veya yetişkin bireylerinin eski anne ve babalarıyla ilgilenebilmesini sağlamak için yapılır. Bu nedenle, süt izni izinleri çoğunlukla anne ve babalara verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun 104. Maddesinin D. Fıkrasına Göre: "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.
Öğretmenlerin süt izni, öğretmenlere 3 ay aralıklı olarak toplam 6 ay sürmektedir.

Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir.
Evet, öğretmenler evde eğitim verebilir. Öğretmenler çeşitli etkinlikler ve kaynaklar sağlayarak, öğrencilerin eğitimini evden yürütebilir. Öğretmenler, öğrencilerin konuya konsantrasyonunu ve öğrenmeye odaklanmasını sağlamak için harika teknikler geliştirebilirler. Öğretmen ayrıca çerezler, videolar ve sözlü açıklamalar gibi çoklu-çözümler sunabilir. Öğrencilerin eğitiminin değerlendirilmesi ve geribildirim verilmesi konusunda öğretmenin görüşleri çok önemlidir.

rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir." hükümleri ile çalışma süresi düzenlenemez.
Rehber öğretmenlerin çalışma saatleri genellikle öğretmenlerin çalışma saatlerine göre belirlenir, ancak çoğu durumda rehber öğretmenler 4 gün çalışabilirler. Birçok okulda, rehber öğretmenler 4 gün çalışıyor ve her gün tayinli süreler üzerinde çalışıyorlar. Bazı okullarda ise, okul bütçesi nedeniyle rehber öğretmenlerin çalışma süreleri daha kısa tutulabilir, bu nedenle 4 gün çalışmalarının mümkün olup olmadığını kontrol etmek için kendi okulu ile temasa geçmeleri gerekecektir.

Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapamaz. Emzirme izni ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir.
Kişisel durumlara göre değişmekle birlikte, çoğu iş yerinde eşlerin süt İzni almaları esnasında işveren tarafından maaş ödenir. Fakat, bu süt izni alınmasının etkisi üzerinde çalışanın devam etmesine ilişkin düzenlemeleri de geçerli kılar. Bu, çalışanların görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere çalışma sürelerini uzatmaları veya çalışma tatil ve izinlerinden trottring malviyesi alarak süt izni almaya çalışmaları anlamına gelebilir.

Doğum yapan kadın çalışanların çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar günlük 1,5 saat süt izni kullanma hakları var. Süt iznini kullanmayan kadın işçi, parasını talep edebilir. İşveren, süt izninin kullanılmaması halinde bu sürelere karşılık gelen ücreti yüzde 50 zamlı ödemek zorunda.
Süt izni ücreti, işverenin veya meslek kuruluşu tarafından ödenir. Ancak, her durumda işçinin maaşından çıkarılmış bir miktar olabilir. Bu nedenle, işçinin söz konusu durumlarda ödemesi gereken bir süt izin ücreti olup olmadığını öğrenmek için işvereni veya meslek kuruluşunu aramalıdır.