Meb Süt İzni Yönetmeliği


Sponsorlu Bağlantılar

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Öğretmen öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için süt iznini kullanabilir. Öğretmen, öğrencileri günlük, haftalık veya aylık olarak süt içmeye davet edebilir. Eğitim kurumu tarafından sunulan süt dağıtım programına göre, öğrenciler bir servise gelecek ve öğretmen tarafından dağıtılacak sütü istedikleri gibi alabilecekler. Öğretmenler, öğrencilerin süt içmesini teşvik etmek için öğrencilerine günlük, haftalık veya aylık kontroller yapmalıdır. Süt kontrolü, öğrencilerin sütü ne kadar sıklıkla ve ne kadar tüketeceklerine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Öğretmen, sütün ne kadar sıklıkla dağıtılması gerektiğini değerlendirebilir.

Öğretmenler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı görev yaptıkları için çocuğun doğumunu izleyen ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci altı ayı için günde 1,5 saat süt izni kullanabilirler. Bu hususta süt izninin kullanılacağı saat seçimi tamamen anne öğretmenin isteğine bağlıdır.
Süt izni olan bir anne, herhangi bir hafta içinde 40 saatten fazla çalışamaz. Diğer zamanlarda, süt izni olan anneler çalışma saatlerini özel ihtiyaçlarına göre seçebilirler.

Kamu Çalışanlarıyla Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzinleriYasaya göre kamuda çalışan annelerin süt izni, ilk 6 ayda günde üç saat sonrasında da 1,5 saattir. Kullanılan izinler annenin günlük çalışma saatinden sayılır.
Doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı 12 haftadır. Bu süre, erkek veya kadın olsun her çalışan için geçerlidir ve normal olarak anne doğumdan sonra 6 hafta, baba ise 6 hafta olmak üzere toplam 12 hafta sürer. İzin süresi, anne veya babanın özel durumlarına göre değişebilir.

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı MADDE 7 – (1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. (3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ...
Kullanım durumuna göre değişiklik gösterir; çalışanlar genelde anne sütü iznini individual olarak kullanırlar. Ancak bazı şirketlerde, toplu anne sütü izni kullanma hakkı verilebilir. Bu tür bir programın başlatılması için, şirkete bağlı olarak, çalışanların taleplerini destekleyen politikalar ve politikaların uygulanması ile ilgili ek prosedürler gerekebilir.

Ayrıca bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Buna karşın sorunuzun yanıtına gelecek olursak yasada bu konuda (toplu kullanma) bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak işçi ile işveren anlaşarak izni toplu olarak da kullanabileceğiniz düşüncesindeyiz. Buna engel bir düzenleme de yok.
Memura süt izni, Kanun No. 657 sayılı Devlet Memurlarının Sendikal Hakları ve Sorumlulukları Hakkında Kanun veya bunun göre iş hukuku kurallarına göre verilebilir. Görev ve makamının niteliğine göre memurlara her yıl 6 ve 12 haftalık süt izni verilir. Bu süt iznini almak için memura, mesleki çalışmalarının yanı sıra ailesiyle yaşadığı zor durumları dikkate alan raporlar sunulması gerekmektedir. İzin alımı için memurun, gerekli belgeleri ve başvuru formunu onaylaması gerekmektedir. Süt izinleri, personelin çalışmasından dolayı oluşabilecek zorluklara karşı koruma sağlayan acil durum yardımlarıdır. Bu izinler, özellikle bebek bakımı gibi aile amaçları için kullanılmaktadır.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Süt izni, çalışanların aile ihtiyaçlarına yetişmek için kullandıkları bir hak olarak görülür. Ancak bazı durumlarda süt izni kullanılamaz. Örneğin, yasa dışı çalışma yaptıkları veya işleri ihmal ettikleri düşünülen çalışanlar süt izni alamazlar. Ayrıca, süt izni alan çalışanlar, belirli aralıklarla işyerinden izin almadan çalışamayacaklarını da unutmamalıdırlar.

Süt izninin temel amacı kadın işçinin ya da kamu personelinin çalıştığı günlerde çocuğunu emzirebilmesidir. Bu nedenle kadın işçi ya da kamu personelinin raporlu olması, izinli olması ya da başka herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığı günlerde süt izni kullanılamaz.
Süt iznine kesinti yapılmaz. Süt izni, çalışanın çocuğuna bakması için düzenlenen haktır ve bir hak olarak maaşta bir kesinti yapılamaz. Ancak, süt iznine başvuru yapan kişinin, çalışma saatlerini değiştirerek ya da süt izninin bitmesine kadar çalışma süresinin kısaltılmak suretiyle ücret kesintisi yapılması durumunda, bunun ücretli izinli haklar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapamaz. Emzirme izni ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir.
Süt izni ücreti çalışan tarafından ödenir. Bu ücret genellikle aylık olarak veya süt izninin kullanımının başlamasından itibaren her gün ödenir. Ücret çalışanın maaşından düşülür.