Artırımlı Hizmet Puanı Yönetmeliği


Sponsorlu Bağlantılar

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Zorunlu hizmeti tamamlamadan tayin istenemez. Zorunlu hizmeti tamamlamadan bir göreve tayin edilmenin önündeki engeller nedeniyle her zaman kendisini kanunlara aykırı olarak buluverme olasılığı olduğundan, bu durum yasal olarak kabul edilmez.

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder. Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.
Öğretmenler hizmet puanı almak için, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının "Mali Hizmetler Yönetmeliği"nde belirtilen konularda uygulamalar geliştirmeli ve buna göre değerlendirmeleri yapılmalıdır. Öğretmenler, kurumlar arası ilişkiler, öğrenci başarısı, etkin öğrenme, mesleki döngü veya kursların verimliliği, öğretim teknolojilerinin kullanımı, teaching-learning etkileşimi vb. konular üzerinde performanslarını artırmak için çalışmalar yapmalıdır. Bu performanslar, eğitim kurumları tarafından kapsamlı bir değerlendirme ile öğretmenlerin hizmet puanlarına dahil edilmektedir. Öğretmenlerin hizmet puanları, bu değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmektedir.

Zorunlu hizmet puanlarının silinmemesi için kendi okulunda ek puan hizmet süresi doluncaya kadar(zorunlu hizmet bittikten sonra 3 yıl) kadar çalışmalıdır.
Hayır, hizmet puanı sıfırlanmaz. Ancak, bir şirketin hizmet kalitesi düşerse veya bir müşterinin tepkisi olumsuzsa, bu durumda hizmet puanı düşebilir. Örneğin, bir müşterinin şikayetleri ciddiye alınmadıysa veya bir hizmetin zamanında teslim edilemediyse, bu durumda hizmet puanı düşebilir.

MEB 19.06.2020 tarihinde değişikliğe giderek zorunlu hizmete tabi kurumlarda çalışan tüm öğretmenlerin ek puan (yüzde 50 artırımlı) almalarını düzenlemiştir. Geçmişe dönük (2015-2020 Aralığında Ek Puan alamayanların) mağduriyetlerine yönelik ise bir düzenleme yapılmamıştır.
Zorunlu ek puan, bir öğrencinin seçtiği üniversite veya diğer okulların kabul çizelgelerine göre kabul edilmek için minimum notu sağlayamaması durumunda ekstra bir puan olarak not alan öğrencilere verilen belirlediği bir nottur. Zorunlu ek puanlar, öğrencinin kendisini üniversite veya okulun aradığı nitelikleri karşıladığına dair başka bir belge olarak kabul edilir. Örnek olarak, bir üniversitenin dil sınavlarından başarılı olamayan bir öğrencinin son derece düşük bir not aldığı durumda, üniversite tarafından verilen zorunlu ek not bu öğrencinin başvurusunu kabul görmek için yeterli olabilir.

MEB İl Dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayacak 23 ile atama yapılabilinecek. Bakanlık bu sene kılavuzda değişikliğe giderek bu yıl ve bundan sonraki yıl için iller arası yer değiştirmede belirlediği illere il dışı tayin isteyecek öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıl çalışma kriterini kaldırdı.
Hayır, 3 yıl şartı hala geçerli. 2019 yılından itibaren öğretmenlerin ek ders çalışarak Brüt 1500 tl'ye kadar alabileceği madde 819 ile değişti. Ancak öğretmenlerin ek ders çalışmasına başlaması için 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Resmi kurallara göre il içi tayin istenmez. Ancak bazı özel durumlar nedeniyle (öğretmenin evinden mesafeli olan bir okula gitmesi gibi) veya anlaşmaya varılmış olması şartıyla 3 yıl içerisinde il içi tayin istenebilir.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 19 Haziran 2020 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 25 artırımlı hizmet puanı uygulaması kaldırıldı. Zorunlu hizmetini tamamlayıp da zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulda görev yapmaya devam eden tüm öğretmenler artırımlı hizmet puanı alabilecekler.
Artırımlı hizmet puanı, kurumların müşterilerine ve diğer andaşlarına sundukları hizmetlerin kalite, gecikme ve seviyesi hakkında geri bildirim toplamaya yönelik bir stratejidir. Bu geribildirim, kurumların hizmet oluşturma veya iyileştirme süreçlerinde kullanılabilecek önemli bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin, kurumlar, artırımlı hizmet puanı kullanımından elde edilen geri bildirimler aracılığıyla anketler aracılığıyla hizmetlerinin kalitesini düzenli olarak izleyebilirler.

İstanbul'daki okulda 2/6 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 4 yıl. Erzurum'daki okulda 3/2 yazıyorsa: Zorunlu hizmet değil. Erzurum'daki okulda 3/4 yazıyorsa: Zorunlu hizmet 5 yıl.
Öğretmenlikte 2 6, bir öğretmene atanan iki öğrenci veya grup için sorumluluk anlamına gelir. İki öğrenci veya grup arasındaki zamanı paylaşmak, ödevleri kontrol etmek ve değerlendirmeleri yapmak gibi yükümlülükler öğretmenlikte 2 6'nın tanımına dahildir. Bu görevler aynı zamanda öğrencilerin öğrenmeyi desteklemek, iyi akademik notlar almalarını sağlamak ve dersler hakkında proaktif olmalarını sağlamak için öğretmen tarafından karar verilen ilgi alanlarına uygun olarak gerçekleştirilebilir.