Anne Ve Babadan Yetim Aylığı Alma Şartları


Sponsorlu Bağlantılar

Kız çocuklarına ölüm aylığı(yetim aylığı) bağlanır. Görüldüğü üzere kız çocuklarına ölüm aylığının bağlanabilmesi için yaş şartı getirilmemiştir.
Hayır, kızının anne ve babasının emekli maaşını alması yasalara aykırıdır. Ancak, eğer kızı mağdur durumda ise, Anne ve Baba kızları için bir hibe olarak ona maaş bağlayabilir. Bu tür hibe, emekli maaşının kızına dağıtılmasına izin verilen bir hukuki durumdur.

Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğunun ölen anne ve babasından iki maaş alma imkânı var. Yüksek olanın tamamını, diğerinin ise yarısını alıyor. Kız çocuğu, evlenince maaşı kesiliyor.
Anne hem babadan yetim aylığı alınması genellikle mümkün değildir. Çünkü böyle bir aylık, her iki ebeveyninden birinin hayatta olması durumunda çocuğa verilir. Bununla birlikte, anne veya babanın hayatta olmayan durumlarında, federal veya eyalet hükümetlerinden aylık bağlanma olasılığı mevcuttur.Örneğin, bir çocuğun anne ve babasının her ikisi de hayatta olmadığı durumda, ABD federal hükümeti tarafından uygun olduğu durumlarda Social Security Dependent Benefits adı verilen bir aylık bağlanabilir. Ayrıca eyalet hükümetleri de yetim aylığı ödemeleri yapmaktadır. Her durum için farklı eyalet düzenlemeleri olabilir, bu nedenle potansiyel başvurucular yetim aylıklarının nasıl kazanılacağı konusunda lokal yetimlik ofislerinden bilgi almalıdır.

Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise % 25'dir. Bu durumda sigortalının hak sahibi durumunda eşi ve iki çocuğu varsa aylığın % 100'ü bunlara bağlanacaktır.
Vefat eden babanın ölen kişinin hukuki mirasçıları olan kendisi, eşi veya çocukları maaşı alabilir. Bu arada, ölen kişinin borçları durumuna göre alacaklılar da maaş alabilir.

EVEK(Eşi Vefat Etmiş Kadın- Dul Kadın Maaşı) yardım programında hak sahibi kişilere, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılmaktadır.
Kadınlar, aylık olarak maaş alır. Kadınlar, işverenler tarafından her ay, yanlış olduğu durumlarda istisnai olarak iki ayda bir veya üç ayda bir ödenmektedir. Her durum için kullanılan toplu sözleşmeye dayanarak ödeme periyodu değişebilir. Bu nedenle, kadın maaşlarının kaç ayda bir ödeneceği, işverenin kendisine sağladığı toplu sözleşme belirlediğinden, ödeme planına bağlı olarak değişebilir.

Merhum Bağkur veya SSK üyesiyse bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması yeterli olacaktır. Ancak eğer merhum devlet memuruysa yetim aylığı için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Maaş bağlanma süreci her kişinin durumuna göre değişkenlik arz edebilir. Ölen kişinin maaşının kızına bağlanması için, ilgili devlet kurumlarına (Social Security Administration vb.) gerekli formları doldurup başvurmaları gerekmektedir. Bir yetkili, başvuru sahiplerinin ölen kişinin durumunu, mirası ve maaşının bağlantısını değerlendirecek, gerekli tüm belgeler alınarak uygun olanı seçilecek ve kıza maaş bağlanacaktır.

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez.
Evet, dul ve yetim aylığı alanlar sosyal yardım alma hakkına sahiptir. Bunun için ilgili resmi makamlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Kanun'da bu durum öngörülerek şu düzenleme yapılmış: “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır” (5510 sayılı Kanun md. 56/son)[1].
Cevap: Bağımsız bir şekilde, eski eşin boşanma davası sırasında alacağı maaş veya başka türlü bir yardımın miktarını belirlemek için her zaman eş babası ile anlaşma yapma hakkı vardır. Ancak bu tür anlaşmaların kanun tarafından onaylanması gerekir ve belirli durumlar için insan hakları ortaya çıkar. Boşanan eş babanın maaşını alabilmesi için, boşanma kararındaki hükümleri sağlaması veya çocuk bakımıyla ilgili bir anlaşmaya sahip olması gerekir.

Aile bireylerinin ölümü halinde üyelere, üyenin ölümü halinde aile bireylerine yapılan cenaze defin yardımıdır. 2023 Yılı için Üyenin ölümü halinde 10.560,00 TL. üyenin aile bireylerinin ölümü halinde 1.600,00 TL. ödenmektedir.
Ölüm ücreti, her zaman değişkenlik gösterebilen bir para ödemesidir. Belgelenmiş olaylar için, ölüm ücretleri arasında yüksek farklılıklar olabilir. Ölüm ücreti, doğal veya yasal nedenlerden dolayı ölen kişilerin ailesine ödenen ücrettir. Bazı durumlarda, bu ücret ölmüş kişinin ailesinden biri tarafından belirlenir; örneğin bir tazminat ödemesi veya miras ödemesi. Ölüm ücreti, sosyal güvenlik veya sigorta şirketleri gibi diğer kuruluşlardan da ödenmiş olabilir.