31. Madde İle Görevlendirme Ücretleri


Sponsorlu Bağlantılar

1- 2547 sayılı Kanunun 31.maddesine göre, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için öğretim görevlisi görevlendirilebilir.
Madde İle Görevlendirme, bir medeni usul hukuku (MUH) prensibidir. Madde İle Görevlendirme, görevliye konu olan meselenin karşı tarafa tebliğini sağlamak için, görevlinin üzerine düşeni yaptığını ispat eden belge sunmasına dayanır. Amaç görevli tarafından konu ile ilgili belirtilen adresin fiziksel olarak arandığını ve aranan kişinin orada yaşadığını doğrulamaktır. Yaygın olarak avukatlar, noterler veya başka kamu görevlileri tarafından kullanılan Madde İle Görevlendirme, mahkeme kararı, ekteki özet, cezaevi bildirimi, miras alma veya hastalık geçmişindeki raporların iletilmesini sağlamak amacıyla uygulanır.

Özellikle 2023 yılı ek ders ücreti hesaplama, kadrolu öğretmen ek ders ücret hesaplama nasıl yapılır sorusu da karşımıza çıkacaktır. Ek ders ücreti hesaplama 2023 yılı Temmuz-Aralık brüt ücreti 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Net ek ders ücreti ise 39,35 TL değerindedir.
Saat başına ders ücreti kişiden kişiye değişmektedir ve ortalama olarak 80-100 TL arasında değişmektedir.

Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. (2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.)
Öğretim görevlisi ders ücreti, öğretim görevlisinin konumuna, tıpkı diğer çalışanlar gibi, üniversiteler tarafından belirlenen bir tarifeye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle öğretim görevlileri, üniversite tarafından sağlanan standart bir saatlik ders ücretini alırlar. Bu ücret, çalışanın konumuna ve önceden kazandırılan akademik derecelere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, profesörler genelde daha yüksek ücretler alırlar.