2023-2024 Seçmeli Ders Seçimi


Sponsorlu Bağlantılar

Seçmeli Ders belirleme işlemleri 02 - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Seçmeli derslerin başlangıç tarihi genellikle dört yıllık bir programda iki ila üç ay arasında değişmektedir. Örneğin, 2021-2023 akademik yılı için, seçmeli derslerin başlangıç tarihi, genellikle Aralık ayının sonundan başlayarak, Şubat sonuna kadar devam edecektir. 2022-2024 akademik yılı için ise, bu tarih Ocak ayının sonu veya Şubat ayının başından başlayabilecektir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için Seçmeli Ders belirleme işlemleri 05 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Seçmeli dersler 2021 yılında seçilecektir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders seçme işlemleri 11.10.2021 Pazartesi günü saat 00.00 – 17.10.2021 Pazar günü saat 23.55 tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversitelerde seçmeli derslerin ne zaman seçilmesi, farklı üniversitelerde farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler bu konuda kayıt süresinin başında başka bir seçim formu doldurmanızı isteyebilirken, bazıları ise kayıt süresinin sonunda bu seçimi yapmanızı tercih edebilir. Dolayısıyla her üniversite için özel olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Genel olarak, seçmeli dersler ilk önce lisans öğrencilerinin kayıt sürecinin başında seçebilecekleri bir seçim olabilir. Örneğin, bazı üniversiteler seçmeli dersleri o sınav döneminde ya da ders kayıtlarının başladığı zamana göre uygulayabiliyorlar.

Bölümdeki her öğrenci en az 4 tane Ortak Seçmeli Ders almakla yükümlüdür. 4 tane ortak seçmeli ders yerine toplamda aynı AKTS yüküne sahip 1, 2 ya da 3 tane ortak seçmeli ders alındığı takdirde mezuniyet şartları sağlanamaz.
Her üniversitenin farklı kuralları ve seçmeli dersler arasından seçim yapma zorunluluğu olabilir. Genellikle üniversiteler, her bölümün ders programı için birkaç seçmeli ders seçmenizi ister. Bu seçmeli dersler, genellikle öğrenciye programda özel ilgi alanlarına konsantre olmasına izin verir. Bazen bu seçmeli dersler programın ana disiplinlerinden ya da programı tamamlamak için diğer bölümlerden edinilen bilgilerden gelir.

e-Okul üzerinden seçmeli dersleri, okul idarecileri tarafından yapılıyor. Öğrencilerin ya da velilerin e-Okul'dan seçmeli ders tanımlama hakkı bulunmuyor. Öğrenciler, okul idarecilerinden temin ettikleri seçmeli ders formunu doldurarak okul yönetimine teslim etmeleri gerekiyor.
1. Öğrencinin tercihlerini belirlemek için size belirlenen seçmeli ders kataloğunu incelemesi gerekmektedir. Katalog ayrıca geleneksel, sanatsal, bilimsel veya mesleki alanlarda sunulan seçmeli dersleri de içermektedir. 2. Öğrenci seçmeli dersler arasından tercih edebileceği maksimum taneyi ve en az taneyi seçmek için okula başvurmak zorundadır. 3. İstenen dersin seçiminde öğrenciyi rehberiniz destekleyebilir. Genel olarak, seçtiğiniz derslerin gelecekteki planlarınızla ne kadar uyumlu olduğunu kontrol etmelisiniz. 4. Seçmeli dersleri seçerken, her bir dersin içeriği ve süresi hakkında detaylı bilgi almanız gerekmektedir. 5. Seçmeli dersler belirlenip kaydedildikten sonra, öğrencinin istenen tarihe kadar dersi tamamlaması gerekmektedir. Bu, seçmeli dersleri programınıza girebilmek için önemli bir adım olacaktır. 6. Ders başlama zamanı geldiğinde, öğrenci ödevlerini ve/veya sınavlarını teslim etmek zorundadır. Bu, seçmeli derslerden not alabilmek için önemli bir adımdır. 7. Son olarak, seçtiğiniz seçmeli dersi kaydetmeyi unutmayın. Seçtiğiniz dersin sonuçlarını görebilmek için bu şarttır.

(7) Birinci yarıyıl öğrencileri hariç, alınabilecek dersi olan öğrenciler her dönemde en az 20 AKTS'lik ders seçmek zorundadır. (8) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS'dir.
Bir üniversitede dönem içerisinde kaç seçmeli ders alınabileceğim, üniversitenin üyesi olduğunuz bölüm tarafından belirlenir. Her bölüm kendi farklı kurallarına göre öğrencilerine bir dönem için aynı anda alabilecekleri ders sayısını belirleyebilir. Genellikle, öğrenciler bir dönem için minimum iki ve maksimum dört seçmeli ders alabilir.

ders seçme işlemini yapmazsanız bir sonraki dönemle sorun yaşayabilirsiniz. Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Fakat başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine yeni seçtiğiniz seçmeli derse devam şartınız doğacaktır.
Seçmeli dersler almamak, öğrencinin akademik performansını ve kariyer başarısını etkileyebilir. Seçmeli dersler, özellikle lise seviyesinde, öğrencilere kendilerini geliştirmek için bir fırsattır. Öğrenciler, sadece okulun önerdiği dersleri alıyor olmaktan kaçınarak, ilgi alanlarına göre ders seçimleri yapabilirler. Böylece öğrenciler, okul derslerinin haricinde aldıkları diğer dersler sayesinde, çalışma becerileri, zihinsel kabiliyetleri ve dikkat çekme üzerine gelişim sağlayabilirler. Ayrıca, seçmeli dersler, öğrencilerin üniversiteye girişteki başarılarını artırmada da önemli bir faktördür. Bu nedenle, öğrencilere seçmeli dersleri almasını önermek, öğrencilerin akademik başarısını arttırmaya yardımcı olur.

Öğrenci almış olduğu üniversite seçmeli dersinden başarısız olduğunda, sonraki dönemlerde farklı bir ders alabilir, kaldığı dersi alma zorunluluğu yoktur.
Seçmeli dersler kalan öğrencilerin akademik başarısını etkileyebilir. Öğrencilere daha geniş bir yelpazede ders seçme imkanı sunan seçmeli dersler, öğrencilerin eksik bilgi ve becerilerini tamamlamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, seçmeli derslerin kalınması durumunda, öğrencilerin yeterli güçlerine sahip olamayacakları derslerle uğraşmak zorunda kalabilirler. Bu durum akademik başarılarının düşmesine neden olabilir. Ayrıca, kalınan seçmeli derslerden başarıyla geçmek için harcanan zaman ve kaynaklar, diğer dersleri tamamlamaya ayırabilecek zaman ve kaynakların azalmasına neden olabilir.