Öğretmen Seminer Konuları 2012 Haziran Dönemi

Sponsorlu Bağlantılar

Eklenme Tarihi : 09.06.2012 | Okunma Sayısı : 8158

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI

Açıklamalar:

1-İlköğretim ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında(Temel Eğitim) tüm öğretmenler 3 hafta seminer eğitimi alacaklardır.

2-Birinci hafta okul öncesi ve sınıf öğretmenleri Uzaktan Eğitim Semineri alacaklar. Diğer öğretmenler okullarında mesleki gelişim seminer ve çalışmalara devam edeceklerdir.

3-İkinci ve Üçüncü Hafta tüm temel eğitim öğretmenlerine müdürlüğümüzün belirleyeceği eğitimci ve uzmanlarla 50 kişilik gruplarla ilçe merkezinde Yüz Yüze Eğitim Semineri verilecektir.(Eğitimciler, gruplar ve yerler haftaya belirlenerek duyurulacaktır.)

4-Okul müdürlükleri kurul toplantılarını 19 Haziran Salı ve 20 Haziran Çarşamba günü tamamlayacaktır.

5-ilçemiz Okul Öncesi/ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri, Uzaktan Eğitim Seminerine  aşağıdaki tarih ve saatlerde Ordu AKM'de katılacaklardır.(her gün imza atılıp sonunda sertifika alınacak.)

6-Uzaktan Eğitim Seminerine Fatsa'dan gidiş geliş yapan öğretmenler aynı hafta ve saatlerde Fatsa'da katılabilecek.(İmza listesine isimlerini eklemeleri ve devam koşulu vardır.

 

EK-1

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

 1. 1.ETKİNLİĞİN ADI

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Programı

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 1. MEB’da yeniden yapılanma hakkında bilgi edinir.
 2. Eğitimde iletişimin önemini ve gereğini bilir.
 3. Okulu bir yaşam alanı olarak kabul eder ve gelişmeleri sorgular.
 4. Öğretmenlik mesleğinde kişisel ve mesleki gelişimin önemini bilir.
 5. Ölçmede zihinsel değişimin önemini bilir.
 6. 4+4+4 Uygulama esaslarını bilir.
 7. Eğitimde aile, çocuk, öğretmen faktörlerinin önemini bilir.
 8. Yapılandırmacı öğretimde ölçme-değerlendirme uygulamalarını bilir.
 9. Okulda ve sınıfta beden dilinin nasıl kullanılacağını bilir, beden dili ile verilen mesajları alır.
 10. Öğretmenlik mesleğinde meslek etiği hakkında bilinçlenir.
 11. Öğrenci merkezli eğitimin avantajlarını bilir.
 12. Çoklu zeka, öğrenme stratejileri ve stillerini bilir.
 13. Öğrenciyi tanıma tekniklerini bilir, her öğrenci farklılığını eğitimde değerlendirir.
 14. Yapılandırmacı sınıf yönetiminde birlikte öğrenmenin önemini kavrar.
 15. Özel eğitim ve kaynaştırma yöntemlerini bilir, geride kalan öğrencilerin sınıfa yetişebilmeleri için gerekli önlemleri alır.
 16. Sınıf rehberliği ve yönlendirme de fark etmenin ve seçenek yaratmanın önemini bilir.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

   Faaliyetin süresi 25 ders saatidir. 

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

         Bakanlığımıza bağlı temel eğitim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri. 

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

   Bu program, Bakanlığımıza bağlı temel eğitim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini arttırmak ve motivasyon sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Eğitim program uzaktan eğitim yöntemiyle uygulanacaktır. Uzaktan eğitim yapılacak gün ve saatlerde e-konferans salonlarında eğitimime alınacak tüm öğretmenlerinin derse katılımı sağlanacaktır. Eğitim birkaç grup halinde uygulanacağından grup düzenlemeleri yapılırken, oluşturulacak sınıf mevcutları fiziki şartlar ve okul bütünlüğü göz önüne alınarak oluşturulacaktır.

          6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR

KUL. ÖĞRETİM YÖNTEMİ

SÜRE

(SAAT)

 • Sayın Bakanımızın konuşmaları

Uzaktan Eğitim

1

 • MEB’ da Yeniden Yapılanma

Uzaktan Eğitim

1

 • Eğitimde İletişim

Uzaktan Eğitim

2

 • Sorgulanan Eğitim: Bir Yaşam Alanı Olarak Okul

Uzaktan Eğitim

2

 • Kişisel ve Mesleki Gelişim

Uzaktan Eğitim

2

 • Ölçtüm Değerlendirdim. Ama Neyi?

Uzaktan Eğitim

2

 • 4+4+4 Uygulama Esasları

Uzaktan Eğitim

1

 • Aile Çocuk ve Öğretmen

Uzaktan Eğitim

2

 • Yapılandırmacı Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Uzaktan Eğitim

2

 • Okulda ve Sınıfta Beden Dili

Uzaktan Eğitim

2

 • Öğretmenlik Mesleğinde Etik

Uzaktan Eğitim

1

 • Merkezi Üssü Öğrenci Olan Bir Sarsıntı Yaratmak

Uzaktan Eğitim

1

 • Her Öğrenci Aynı Biçimde mi Öğrenir?: Çoklu Zeka, Öğrenme Stratejileri ve Sitilleri

Uzaktan Eğitim

1

 • Her Öğrenci Farklıdır: Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

Uzaktan Eğitim

1

 • Birlikte Öğrenirim Birlikte Öğretirim: Yapılandırmacı Sınıf Yönetimi

Uzaktan Eğitim

1

 • Hiçbir Öğrenci Geride Kalmasın: Özel Eğitime ve Kaynaştırma

Uzaktan Eğitim

1

 • Fark Etmek ve Seçenek Yaratmak: Sınıf Rehberliği ve Yönlendirme

Uzaktan Eğitim

2

GENEL TOPLAM

 

25

    

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ

Uzaktan eğitim ile yapılacak eğitimlerde konular video filmleri animasyonlar ile desteklenerek işlenecektir. Her dersin son 10 dakikası ölçme değerlendirme için ve geri bildirim için kullanılacaktır..

Eğitim sonunda katılımcıların değerlendirme anketlerini doldurmaları sağlanacaktır.

8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

            Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan anketler uygulanacaktır.

            Değerlendirmede katılımcıların görüşleri alınacaktır.

            Uygulamada karşılan sorunların çözümü için öneriler toplanacaktır.

                    EK-2/a

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI

BİRİNCİ GRUP PROGRAMI

(11-29 HAZİRAN 2012)

TARİH

SAAT

SÜRE

DERS SAATİ

EĞİTİM KONULARI

ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1. GÜN

11/06/2012

Pazartesi

09:00

09:50

50 dk.

 

1 Ders Saati

 • Sayın Bakanın Açılış Konuşması

Uzaktan

Ömer DİNÇER

Millî Eğitim Bakanı

10:00

10:50

50 dk

 

1 Ders Saati*

 

 • MEB’da Yeniden Yapılanma

 

Uzaktan

Emin ZARARSIZ

MEB Müsteşarı

11:00

11:50

50 dk.

1 Ders Saati

 

 • Eğitimde İletişim

 

Uzaktan

Doç. Dr. Tuncay ERGENE

12:00

12:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Eğitimde İletişim

 

Uzaktan

Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN

13:00

13:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Sorgulanan Eğitim: Bir Yaşam Alanı Olarak Okul

 

Uzaktan

Yrd. Doç. Dr. Özge HACIFAZLI OĞLU

2. GÜN

12/06/2012

Salı

 

09:00

09:50

50 dk.

1 Ders Saati

 

 • Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

Uzaktan

Ahmet Şerif İZGÖREN

10:00

10:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

Uzaktan

Ahmet Şerif İZGÖREN

11:00

11:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Sorgulanan Eğitim: Bir Yaşam Alanı Olarak Okul

 

Uzaktan

Prof. Dr. Selahattin TURAN

12:00

12:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Ölçtüm Değerlendirdim Ama Neyi?

 

Uzaktan

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZ TÜRK

13:00

13:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Ölçtüm Değerlendirdim Ama Neyi?

 

Uzaktan

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZ TÜRK

3. GÜN

13/06/2012

Çarşamba

 

09:00

09:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • 4+4+4 Uygulama Esasları

Uzaktan

Prof. Dr. Emin KARİP

TTK Başkanı

10:00

10:50

50 dk.

1 Ders Saati

 

 • Aile Çocuk ve Öğretmen

 

Uzaktan

Prof. Dr. Doğan CÜCEL OĞLU

11:00

11:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Aile Çocuk ve Öğretmen

Uzaktan

Prof. Dr. Doğan CÜCEL OĞLU

12:00

12:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Yapılandırmacı Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Uzaktan

 

Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU

13:00

13:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Yapılandırmacı Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Uzaktan

 

Yrd. Doç Dr. Ömer KUTLU

4. GÜN

14/06/2012

Perşembe

 

09:00

09:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Öğretmenlik Mesleğinde Etik

Uzaktan

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

10:00

10:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Okulda ve Sınıfta Beden Dili

Uzaktan

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

11:00

11:50

50 dk

1 Ders Saati

 • Okulda ve Sınıfta Beden Dili

Uzaktan

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

12:00

12:50

.

50 dk.

1 Ders Saati

 • Merkezi Üssü Öğrenci Olan Bir Sarsıntı Yaratmak

Uzaktan

 

Prof. Dr. Ayhan AYDIN

13:00

13:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Her Öğrenci Aynı Biçimde mi Öğrenir?: Çoklu Zeka, Öğrenme Stratejileri ve Sitilleri

Uzaktan

Doç. Dr. Nurdan KALAYCI

5. GÜN

15/06/2012

Cuma

 

09:00

09:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Her Öğrenci Farklıdır: Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

Uzaktan

Prof. Dr. Selahittin ÖĞÜLMÜŞ

10:00

10:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Birlikte Öğrenirim Birlikte Öğretirim: Yapılandırmacı Sınıf Yönetimi

Uzaktan

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR

11:00

11:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Hiçbir Öğrenci Geride Kalmasın: Özel Eğitime ve Kaynaştırma      

Uzaktan

Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN

12:00

12:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Fark Etmek ve Seçenek Yaratmak: Sınıf Rehberliği ve Yönlendir

Uzaktan

Doç. Dr. Metin PİŞKİN

13:00

13:50

50 dk.

1 Ders Saati

 • Fark Etmek ve Seçenek Yaratmak: Sınıf Rehberliği ve Yönlendir

Uzaktan

Doç. Dr. Metin PİŞKİN

6. GÜN

18/06/2012

Pazartesi

 

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Verilen Eğitim İçeriğinin Özetlenmesi)

Uygulama

 

 • Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Verilen Eğitimin Yönteminin Değerlendirilmesi ve Anket Doldurma)

 

7. GÜN

19/06/2012

Salı

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Kurul Toplantıları

 

 

8. GÜN

20/06/2012

Çarşamba

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Kurul Toplantıları

 

 

 

 

9. GÜN

21/06/2012

Perşembe

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 

 • İlköğretim Kurum Standartlarında (İKS) Okul Düzeyinde Rol ve Sorumluluklar

Yüz Yüze

İlköğretim Kurum Standartları İl/İlçe Eğiticileri

 • İKS’de Okul Düzeyindeki Raporların Analizleri ve Yorumlanması
 • İKS’ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi
 • Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirmesinin Yapılması
 • İKS Verilerinin Okul Gelişim Planına Yansıtılması
 
 
 

10. GÜN

22/06/2012

Cuma

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Değerler Eğitimi

Yüz Yüze

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek

 • Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelini İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama

Araştırma İnceleme

 

11. GÜN

25/06/2012

Pazartesi

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Yenilenen Eğitim Mevzuatının İncelenmesi, Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi

Yüz Yüze

Okul Müdürlüğünce Belirlenecek

 

 • Dezavantajlı ve Risk Altındaki Çocuklar Kimlerdir, Nasıl Tespit Edilir?
 • Dezavantajlı Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Yapılması Gerekenler, Yerel Çözüm Önerileri
 

12. GÜN

26/06/2012

Salı

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamaları (Problem Çözme, Problem Kurma, Yansıtıcı Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama vb.)

Uygulama

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek

 • Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme

13. GÜN

27/06/2012

Çarşamba

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Ders Etkinlikleri Hazırlama

Uygulama

Okul Müdürlüğünce Belirlenecek

 

 • Özgün Materyal Geliştirme (Branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi yöntemleri)

14. GÜN

28/06/2012

Perşembe

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması

Uygulama

Okul Müdürlüğünce Belirlenecek

 

 • Eğitim Öğretimde Çevre İmkânlarının Kullanılması (Yapılan Örnek Uygulamaların Paylaşılması, Bu Uygulamaların Yapıldığı Okullarda Gözlem Yapılması)
 • Değişen Okul Rolleri (Okulların Halka Açılması, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal-Kültürel Etkinlikler, Uygulama Örneklerinin Paylaşılması)
 

15. GÜN

29/06/2012

Cuma

Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek

 • Proje Hazırlama Teknikleri

Yüz Yüze

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek

 • Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Paylaşılması

Uygulama

 • Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinde İyi Örneklerin Paylaşılması


Sponsorlu Bağlantılar

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com